Hz. Adem Kimdir Kısaca Bilgi (Hz. Ademin Hayatı Özet)

Hz. Adem Kimdir Kısaca Bilgi. Hz Ademi Hayatı Özet, Adem neden yaratıldı, eşi kimdir, ölümü ve Hristiyanlık da Adem Cennet ve Cehennem Algısı.

Hz. Adem, kutsal kitaplara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber.

Kuran, Tevrat ve İncil‘de farklı anlatımlara konu olan Adem’in, Müslümanlıkta künyesi “Ebül beşer” (insanlığın babası), lakabı ise “Safiyy-ullah”tır (Allah’ın seçtiği).

Kuran’a göre Allah Âdem’i “kumlu toprak ve pis kokan çamurdan” yarattı, sonra meleklere Adem’in önünde secde etmelerini buyurdu. Bütün melekler bu emri yerine getirirken iblis (Şeytan) emre uymadı (Bakara suresi, 36). Allah, Âdem’in eşi Havva’ya onlara bir ağaç dışında cennetteki bütün ağaçların meyvelerini yiyebileceklerini söyledi.

Fakat, onlar şeytana aldanarak yasak meyveyi yediler ve şeytanla birlikte cennetten çıkarıldılar (Araf suresi, 6).

Hıristiyan kaynakları Adem’in cezalandırılarak Serendip (Seylan) adasına, Havva’nın ise Cidde’ye indirildiğinden söz ederse de Kuran’da buna ilişkin bir açıklama yoktur

Adem ile Havva’nın dişi ve erkek olmak üzere yirmi kez ikiz çocuğu oldu. Âdem, inanışa göre dünyaya indiğinin 960. yılının nisan ayının 6. cuma günü öldü. Ebu Kubays dağı eteğindeki Hazineler mağarasına (Magarat el-künuz) gömüldü.

Cennetten kovuluş şekli üzerinde Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında önemli bir tartışmanın odak noktası olan Âdem, XIX.yy.’a kadar tarihsel bir kişilik olarak kabul edilirdi.

Adem Peygamber’e dini ve dindışı Türk edebiyatında, Kuran’da anlatıldığı biçimiyle ya da tefsirlerdeki efsanevi ayrıntılarıyla geniş yer verildi. Bu Peygamber’in çamurdan yaratılması, öteki melekler ona_ secde ettiği halde şeytanın etmemesi, Adem’in Havva yüzünden cennetteki yasak meyveye el uzatması ve cennetten kovulmalarıyla ilgili telmihler yapıldı.

Divan ozanlarının tenasüp sanatı yaparak yılan, şeytan, cennet, yasak meyve sözcükleriyle birlikte kullandığı Âdem adı “mutlak insan” anlamını da taşır. Başta Hz. Muhammet olmak üzere “eşref-i mahlukat” (yaratılmışların en şereflisi) olan insan soyu ortaya çıkarken Hz. Muhammed’in nurunun (Nur-ı Muhammet) Âdem’in alnında yer alışı anlatılır. Acz ve kudreti kendisinde birleştiren âdem (insan) ile adem (yokluk) sözcükleri arasında cinaslar kurulur: ilk yaratılan ve ilk aldatılan insan olduğu için “safiyullah” (Tanrı’nın temiz kulu); bütün insanların babası kabul edildiğinden de “ebülbeşer” diye anılarak istiare yapılır

Batı edebiyatında Adem, bir günahkâr örneği olarak ortaya çıkar; ancak çektiği vicdan azabı yine de insanlığın kurtuluşunun güvencesi olarak gösterilir.