Genel KültürDini Konular

Hz. Aişe Kısaca Hayatı, Aişe Kimdir? Kaç Yaşında Evlendi?

Hz. Aişe kısaca hayatı. Hz. Aişe kimdir, kaç yaşında evlendi. İslam tarihindeki yeri ve önemi nedir?

AYŞE, Hz. Muhammet’in üçüncü eşi (Mekke 613-614 – Medine 678).

İlk halife Ebu Bekir’in kızı. Aişe de denir. Ümmü Abdullah, Sıddika, Ümmülmüminin ve Hümeyra lakapları ile de anılır,

İlk eşi Hatice ölünce, Havla binti Hakîm adlı bir kadın, Hz. Peygamber’e isterse henüz altı yaşında olan Ayşe, ya da kocasından dul kalan Sevda binti Zam’a ile evlenmesini önerdi. Peygamber, Ayşe ile nişanlandı. Ancak nikâh hicretten beş altı ay sonra gerçekleşti (623 ya da 624). Ayşe, Peygamber’in mescidine bitişik odalardan birinde kaldı ve onun gözde eşlerinden biri oldu. Peygamber bazı seferlerine onu da birlikte götürdü ve ölüm döşeğindeyken öteki eşlerinin de isteği ile Ayşe’nin odasında kaldı ve ölünce bu odaya gömüldü.

Ayşe’nin bazı siyasal olaylara da katıldığı görüldü. Başlangıçta halife olan Hz. Osman’a karşıydı. Ancak Hz. Osman şehit edilip Hz. Ali’nin halife olduğunu öğrenince, çevresindekileri Hz. Ali’ye karşı harekete geçirdi, kendi de savaşa katıldı. Ancak Cemel Savaşı’nda yenilince Ali, ona gereken saygıyı göstererek, Medine’ye gönderdi. Burada ölünceye kadar siyasete karışmadı. Temmuz 678’de öldü ve El-Baki mezarlığına gömüldü. Ayşe, güzel olduğu kadar, güçlü bir belleğe sahip, zeki, okuryazar, güzel konuşan ve Arap şiirini iyi bilen, kültürlü bir kadındı. Kendisinden Peygamber’in özel yaşamıyla Haili 2210 hadis rivayet edilmiştir.

Cemel vakası, İslam tarihinde hilafet makamı için halife Ali ile Ayşe arasında yapılan savaş (656)

Halife Osman’ın şehit edilmesi üzerine Ali halife oldu. Bunun üzerine başlangıçta Ali taraftarı olan Talha ve Zübeyr ona biat etmediler ve Mekke’ye gittiler. Hz. Muhammed’in eşi Ayşe de biat etmeyenler arasında idi. Bunlar, Ali’nin halifeliğini tanımayan diğer ileri gelenlerle beraber Basra’ya giderek şehri ele geçirdiler. Ali, Medine’de kendini emniyette hissetmediği için 656 ekiminde Kûfe’ye hareket etti. Daha önce Kûfe’ye varan oğlu Hasan, şehir halkının babası ile birleşmesini sağladı. Buradan topladığı kuvvetlerle Basra üzerine yürüdü. Talha ve Zübeyr’le yapılan müzakereler neticesiz kalınca savaş başladı. Ayşe, taraftarlarını cesaretlendirmek için bir deveye binerek savaş meydanına girdi. Mücadele Ayşe’nin bindiği deve yanında geçiyordu.

Bundan dolayı bu savaşa Cemel (Deve) vakası adı verilir. 4 Aralık 656 tarihinde zafer Ali tarafında kaldı. Bu savaşın sonunda hilafet merkezi Küfe oldu ve Ali en büyük rakibi Suriye valisi Muaviye’ye karşı mücadele için uygun bir zemin buldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir