Hz Ali ve Sürüsü Efsanesi

Hz Ali ve Sürüsü Efsanesi Nedir? Neyi Anlatır?

Burç, Gaziantep ilimize bağlı, şehrin hemen batısında yer alan küçük bir bucak merkezidir. Bucakta yaşayan yaşlıların anlattığı şöyle bir hikaye vardır; nesilden nesile anlatıla gelmektedir.
Hazreti Ali düşmanları ile yaptığı bir savaşı kazandıktan sonra kendisine ait koyun ve keçileri alarak dağa çıkar. Daha evvel yendiği düşmanları Hazreti Ali’ye beddua ederler.
Bu esnada ise Hazreti Ali sürüdeki hayvanları otlamaya bırakmış, kendisi de şalvarını yıkamakla î meşguldür. Düşmanların ettiği beddua Hazret! Ali’ ye geçer. Koyun ve keçileri orman haline gelirler. Elindeki şalvarı ise iki kolu olan bir dere olur.
Belli bir yerden dikkatlice bakıldığı zaman bütün bu şekiller görülür. Ormanlık arazi sanki bir koyun ve keçi sürüsü gibidir. Derenin kolları ise tıpkı bir şalvarı andırmaktadır.
Hazreti Ali’nin bu bölgeye gelip gelmediği ayrı bir mesele, yalnız halk muhayyilesinin Hazreti Ali’yi Anadolu’nun dört bir bucağında at koşturan bir cengâver olarak kabul etmesi, at izine benzeyen her şekle onun atının bir nişanesi gözüyle bakması pek yaygın bir inanıştır.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi