Hz. Asiye Kimdir? Asiye’nin Hayatı ve İslamiyetteki Yeri Önemi

Asiye, Musa peygamberi Nil nehrinde bulup büyüten kadın, Mısır firavununun karısı.
Tevrat’a göre Asiye, firavun ’un kızı , Kuran’a göre ise karısıdır. Kur’an  firavun’un karısından bahseder ama Asiye adı geçmez. Tefsirciler bu kadının Asiye olduğunda birleşirler. İslam ananesine göre Musa doğunca, Firavun tarafından öldürüleceği için bir sepete konularak Nil nehrine atıldı ve Asiye tarafından kurtarılarak evlât edinildi. O, Musa’nın peygamberliğine inanmıştı. Bu sebeple kendisine Firavun tarafından korkunç işkenceler yapıldı. Bu işkencelere rağmen düşüncesini değiştirmedi ve öldü. Kur’an’da Asiye, iman edenlere örnek olarak gösterilmiştir.

Firavuna, yakında doğacak olan İsrailoğullarından bir erkek çocuğun kendisini yok edeceği bildirildi. Firavun, bunun üzerine İsrailoğullarından doğacak bütün erkek çocukların hemen öldürülmesi buyruğunu verdi. Bu sırada, Musa dünyaya geldi. Anası, ele geçirilip öldürülmemesi için çocuğunu bir sepete koyarak Nil ırmağına bıraktı. Akıntıyla sürüklenen sepet, Firavun ‘un sarayına ulaştı. Sepeti gören Âsiye, onu kıyıya çektirterek içinden çocuğu aldı. Firavunla birlikte kimin çocuğu olduğunu bilmedikleri Musa’yı evlat edindiler. Büyüyüp erginliğe ulaşan Musa, bir olay üzerine Mısır’dan kaçtı. Bir süre sonra Tanrı’nın emri ile peygamber olarak yeniden döndü. Âsiye, Musa’nın peygamberliğine’ iman etti. Firavun durumu öğrenince Asiye’yi kayalık bir uçurumdan aşağı attırdı. Ancak, Tanrı onun ruhunu göğe çekti ve kayaların üstüne yalnızca cesedi düştü.

Müslümanlıkta Asiye. inanmamış bir aileden inanmışların da çıkabileceğine örnek olarak gösterilir. Bu bakımdan, İslam dünyasında saygın bir üne kavuşmuştur.