Genel KültürDini Konular

Hz. Musa Asa Hikayesi

Hz Musa Asa Hikayesi. Hz Musa denizin yarılması, asanın yılan olması mucizesi, hikayesi.

Musa’nın asası, Musa Peygamber elindeki asayı yılan şekline sokarak Firavuna mucize göstermiştir:

Musa’nın Asasından Kur’an’ı Kerim’de de bahsedilir. Bu asayı ona Medyen’de, önce kendisini misafir olarak kabul eden, sonra çoban tutan bir ihtiyar vermişti. Bu, rivayete göre ihtiyarın ailesine melekler tarafından emanet edilmiş kutsal bir asaydı. İhtiyar, bir çoban parçasına bu emaneti neden verdim diye pişman oldu. Dağa Musa’nın koyunları otlattığı yere gitti ve asayı geri istedi; ama Musa o artık benim oldu diye asayı vermedi. Uzun tartışmalar sonunda. bir hakeme danışmaya karar verdiler. Az sonra uzaktan bir adam göründü, bu bir melekti. Davacıları dinledi ve asayı yere koyun, kim yerden alabilirse onundur diye hüküm verdi. Yerdeki asaya önce ihtiyar uzandı, ama asa sanki toprağa yapışmış gibiydi, ihtiyar yerinden oynatamadı. Fakat Musa elini uzatır uzatmaz asa sanki ona doğru geldi. Böylece asa Musa’nın malı oldu ve on yıl elinden hiç düşmedi.

Bir gün Tanrı Musa’ya, elindeki asayı yere at diye emretti. Asa yerde kocaman bir yılan olup sürünmeğe başladı. Musa korkmuştu; ama Tanrı emriyle yılanı eline aldı. o yine asa şekline girdi. Tanrı Peygamberine, bir gün bu asa senin mucizelerin arasında yer alacak, diye buyurdu.

Gerçekten de Musa, Firavunu imana çağırdığı zaman o, sana inanmam için mucizelerini görmem gerek dedi. Musa asasını yere atarak onu iki çatal boynuzlu kocaman bir yılan haline getirince önce korkudan, iman ettim, diyen Firavun, sonradan, Ebu Musa koca bir sihirbazdır diye ilan etti. Mısır ordusu İsraillileri Mısır’dan denize doğru kovalarken İsrailliler çok korktu: ardımız Firavunun ordusu, önümüz deniz. artık bize kurtuluş yok diye ağlaşmaya başladı. O sırada Musa’nın kardeşi Harun Asasını denize vurdu ve deniz sordu: Bana vuran cebbar kimdir? Musa Ebu Halid’-dir» dedi. Sonra kendi asasını denize vurdu. o zaman deniz kol kol on iki yola ayrıldı, İsrailliler bu on iki yoldan yürüyüp denizi aştılar, Firavun ordularını şaşkına çevirdiler. Sonra tekrar çöllere düşen İsrailliler susuz kaldılar, bu defa susuzluktan ağlaşırken Musa asasını kayalara vurdu ve kayalardan serin sular fışkırdı 

Meydan Larousse / Cilt 2 Sayfa 148

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir