Biyografi

İbni Sina Kimdir

Buhara, Türk biliminin, Türk sanatının verimli bir bahçesi. Bu bahçede yetişen güllerin kokusu sonsuzluğa kadar yayılır durur..
Buhara, bilginin, güzelliğin, uzluğun mekânı.
Buhara, ezelden ebede giden bir ulu Türk şehri! Ermişlerin, bilmişlerin yurdu.. Buhara. Bilginin eşiği, bilginlerin beşiği!
Ulu Türkeli (Türkistan)ın Özbekeli’ndeki Buhara şehrimiz 980 yılında dünyanın hâlâ hayranlıkla andığı bir büyük bilginin doğumuna tanık olur. Bu bilgin: İBN SİNÂ’dır. Avrupalıların AVİCENNA dediği İbn Sinâ… Asıl Adı: Ali Hüseyin Babası Abdullah, Buhara yakınlarındaki Afşan’da Maliyeci idi.
İbn Sinâ ilk eğitimini Buhara’da gördü. On yaşında Kur’an-ı ezberledi. Birkaç yıl sonra ayrı ayrı öğretmenlerden geometri, astronomi, fizik ve fıkıh okudu. Buhara’ya gelen ünlü bilgin Abdullah Nâtilî’den mantık ve felsefe öğrendi. Bu arada hekimlik dersi de alıyor; nazari bilgisini yavaş yavaş hastalar üzerinde tatbik ediyordu. İlk tıp öğretmeninin İbn Yahya olduğu söylenir.
İbn Sinâ, kendi hayatı hakkında Curcânî’ye verdiği bilgide der ki:
“-On sekiz yaşıma kadar fasılasız olarak çalışmaya devam ettim.Geceleri de okumakla, yazmakla meşgûl olurdum. Uyku bastıracak olsa, bir bardak bir şey içer, açılır, yeniden çalışmaya başlardım. Uykuda bile zihnim okuduğum şeylerle meşgûldü. Çoğunlukla, uyandığım zaman, önce hâlledemediğim bazı şeylerin uyku sırasında hâlledilmiş olduğunu görürdüm… Daha sonra Mâba’d ül Tabia ile uğraşmaya başladım. Bu meseleye dair Aristo’nun kitabını belki kırk defa okuduğum halde anlamamış ve yeise düşmüştüm.”
İbn Sinâ, Aristo’yu bir türlü anlayamıyordu. Ne zaman ki, bir mezatta Fârâbî’nin Al İbâna isimli ünlü eserini alıp okudu; işte ondan sonra Aristo’yu kavradı. Elde ettiği bu sonuç için şükür namazı kıldı. İbn Sinâ, kendi sözleriyle ifâde etmektedir ki, felsefî bilgisini Fârâbî’ye borçludur.
İbn Sinâ genç yaşta Buhara’da kütüphane müdürü oldu. Buradaki kitapları ezberlercesine okudu. 20 yaşındayken kendisini koruyan hükümdar öldü. Bunun üzerine
Harzem’e gitti. Büyük bilgin Bîrûnî ile beraber çalıştı. Fikirlerinden dolayı takip edildi ve pek çok kişinin kıskançlığına muhatap oldu. Bu durumun doğal sonucu olarak İran’da şehirden şehire göçtü. Amma bütün bu zor hayat şartlarına rağmen büyük hacimli pek çok eser verdi.
100’den fazla eserin sahibi olan İbn Sinâ, eserlerini devrin moda dili olan Arapça ve Farsça ile yazdı. Şiirleri de vardır. Eserleri tıp, fizik, astronomi, felsefe, kelâm, musikî ve diğer sahalar üzerinedir. Ansiklopedik eseri “eş- Şifâ” ve bunun kısaltılmışı “en-Necât”‘tır. Tıp üzerine kaleme aldığı en önemli eseri ise “el- Kanûn fi’t- Tıbb”dır.
İbn Sinâ Hamedan’da 21.06.1037’de öldü… Öldü ama, eserleri yüzlerce yıl özellikle Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Eserleri, çağında Latince’ye, İbrani diline ve diğer Avrupa dillerine çevrildi. Bunların pek çok baskısı yapıldı. İbn Sinâ’nın bitkilerden elde edilen bazı ilaçlar ile bazı müşahedeleri hâlâ geçerlidir. Dünya, bugün özellikle bitkilerin şifâ kaynağı olmasının gerçeğini İbn Sinâ’dan öğrenmeye devam etmektedir. Ve bütün dünya İbn Sinâ’yı tarihin en büyük hekimi olarak görmektedir. Diğer taraftan, Kitâbü’n Nefs isimli eseri ile psikoloji biliminin kurucusu olarak da kabul edilir. Tasavvuf, musikî, fizik, biyoloji üzerine yazdığı kitaplar sahalarında hâlâ ilgiyle incelenmektedir.
İbn Sinâ, bilgi bahçesi Buhara’nın bir gülü… Türk-İslâm dünyasının gerçek gururu! Rahmet olsun ona! Ve o yüce yaradan bize azim ve ceht versin ki, o yüce kültürü meydana getiren atalarımıza lâyık birer evlâtlar olalım.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı