Güncel

İkdam Gazetesi Kimin? Yazarları? Önemi

İkdam, Ahmet Cevdet tarafından İstanbul’da yayımlanan (1894) günlük siyasi gazete.

İlk sayısı 5 temmuz 1894’te çıkan gazete, özellikle dil ve tarih alanında Türkçülük akımının öncüsü oldu. Abdülhamit’in iktidarda bulunduğu sürece Sarayla iyi ilişkiler içinde bulunan Ahmet Cevdet, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra ittihat ve Terakki’ye karşı muhalefete geçti, ardından yurtdışına gitmek zorunda kaldı. Bu dönemde Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi (Gürpınar), Teodor Kasap, Necip Asım gibi adların yer aldığı yazarlar kadrosuna, daha sonra Hüseyin Cahit (Yalçın), maliyeci Cavit Bey, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Falih Rıfkı (Atay) vb. katıldılar, ikinci meşrutiyetin ilan edildiği günlerde tirajı 40 bine değin çıkan ikdam, haber toplama işine büyük önem verdi, kent haberlerini sayıları on beşi bulan muhabirlerle izleme geleneğinin temellerini atarken, yurtdışından da özel haberler sağladı.

Rotatif sistemini Türkiye’ye ilk getiren, böylece baskı işinde büyük bir yeniliğin ve gelişmenin öncüsü olan ikdam, bunun yanı sıra, basına sansür uygulamasına, gazete sahip ve yöneticileriyle muhabirlerin polis tarafından sorguya çekilmelerine şiddetle karşı çıktı, ikdam, yayınını mütareke döneminde Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu) yönetiminde sürdürdü. 1922’den başlayarak Mecdi Sadrettin’in sorumluluğu altında çıktı; 1926’da ise Ali Naci (Karacan) tarafından devralındı. 1928’de kapandı.