Güncel

İlk Bitkiler Nasıl Ortaya Çıktı?

Bitkiler de hayvanlar gibi. denizde doğdu Ama. karalara ilk saldıranlar, onlar oldu. Kıtaların bitkiler tarafından istilâsına öncülük edenler, suyosunlarıdır. Bununla birlikte, onların karaya uyabilmeleri için. uzun bir zaman geçmesi gerekti Besinlerini doğrudan doğruya sudan almağa alışmış olan bu basit bitkiler, toprağa tutunmayı ve yaşamlarını sağlayacak maddeleri karadan ve havadan bulmayı öğrenmek zorunda kaldılar. Suyosunları. önce karayosunlarına. sonra da eğreltiotlarına dönüştüler.

Bilinen en eski bitki, yarı sucul, yarı havacıl bir suyosunu olan ve 400 milyon yıllık fosilleri bilinen Nematophy-ton’dur. Daha sonra, onun kız kardeşi Taencocrada, karaya, ancak kıyının ıslak toprağında beslenmek üzere, su yakınına yerleşti İskoçya’da, bir saza benzeyen ve 300 milyon yıl önce yetişen Rhynia’nın fosilleri bulunmuştur O devirde. Duisburgia’lar. iki metrelik boylarıyla, büyük ağaçların yerini tutuyorlardı1 50 milyon yıl kadar sonra Equisetum adı verilen dev kamışlar, ilk eğreltiotlarıyla yarısıra giriştiler.

Eğreltiotları hızla büyüyüp ağaç görünümünü aldı ve tufanlar sonucu yere gömülerek, maden kömürüne dönüştü. Bugün yaktığımız kömürde, onların yaprak izlerini buluyoruz. Çam. meşe. akçaağaç, sedir ve huşağacı genç bitkilerdir Geçmişleri ancak birkaç milyon yıla dayanır

Dünya gezegeni soğuduktan ve üzerinde denizlerle karalar oluştuktan sonra, yüzeyinin belli belirsiz bir bitki örtüsüyle kaplanmaya başlaması için, en az 2 milyar yıl beklemek gerekti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir