İlk Çağ’da Haberleşme ve Haberleşme Yöntemleri

İlk Çağ’da Haberleşme Nasıl Sağlanırdı? İlk Çağ Haberleşme Yöntemleri ve Özellikleri

Konuşarak duygu ve düşüncelerini karşısındakine aktaran insanoğlu, tarih boyunca haberleşme ihtiyacını gidermek için çeşitli yollar aramıştır. Görsel işaretlerden ateş, duman, ışık, ayna, akustik işaretlerden; davul, boru ve ıslık çalma buna örnek olarak gösterilebilir.

Mesela, insanların kilometrelerce ötesini görebildiği Kuzey Amerika bozkırlarında Kızılderililer dumanla haberleşmekteydi.  İşareti veren Kızılderili ateşin üzerinde bir örtü sallayarak yükselen dumana çeşitli biçimler verir ve uzakta işareti bekleyen gözcü dumanın aldığı biçimlere göre haberi yorumlardı.

Diğer taraftan Afrikalı zenciler ise bazı olayları davul çalarak haber verirlerdi. Her davul vuruşunun ayrı bir anlamı vardı. Haber birbirinden çeşitli uzaklıklarda bulunan; davulcudan davulcuya iletilir, böylece kısa sürede haber kilometrelerce öteye ulaşırdı. (savaş tamtamı gibi)

Fakat bütün bu haberleşme yöntemlerindeki ortak özellik şuydu ki, haberci için alan ve zaman sınırlıydı. Haber, işaret verildikten hemen sonra kayboluyor ve tekrar edilmedikçe haberin bir daha alınma imkanı olmuyordu. Bu sebeple alanla ya da zamanla sınırlanmamış bir haberleşme ihtiyacı insanları başka haberleşme yöntemlerine götürdü.

Bu yöntemlerden bazıları

Nesne Yazısı: Çeşitli nesnelerin belirli bir sıraya göre dizilmesinden oluşan yazı çeşidi.

Sayma Çubukları: Genellikle hayvancılıkta kullanılan ve malın adedini belirtmeye yarayan çubuklar.

Quipi Düğüm Yazısı: Belirli aralıklarla düğümlenmiş iplerden oluşan ve her rengin farklı bir anlam taşıdığı ip yazısı.

Piktrogram: Bir haber vermek üzere kaya üzerine yazılan veya çizilen resimler.

Hesap Taşları: Gönderilen malları simgeleyen işaretlerin, killi toprağa sarılarak, kilin üzerine malların sayısı kadar çizgi çizilmesiyle oluşan hesap sistemi.
Bunların sonucunda insanoğlu M.Ö. 3200’lü yıllarda yazıyı icat ederek, yazılı haberleşmeye geçti.
Zamanla yeniden yapılacak arkeolojik kazı ve araştırmalar, insanlık tarihi kadar, posta ve haberleşme tarihinin de aydınlanmasını sağlayacaktır.

Kaynak: Geçmişten Günümüze Posta,