Genel KültürEdebiyat

İnce Memed Konusu Nedir Kısaca

İnce Memed, Yaşar Kemal’in romanı (4 c, 1955-1987). Toros dağlarının eteğindeki Değirmenoluk köyünde yaşayan ince Memed ‘in eşkıyalığa sürüklenmesini, dağa çıktıktan sonra halkın uğradığı haksızlıklara karşı direnmesini konu edinir. Memed’in ailesine ait toprağı köy ağası Abdi ele geçirmiştir; işlenen topraktan büyük payı o alır. Memed’in sevdiği Hatçe’yi de yeğeniyle evlendirmeye kalkışınca delikanlının kızı kaçırmasına, çatışmada rakibini öldürmesine, dağdaki bir çeteye katılmasına yol açar. İnce Memed, ilk ciltte Abdi Ağa’ya, öteki ciltlerde eşrafa, onlarla işbirliği yapan yerel yöneticilerle politikacılara karşı köylülerin çıkarlarını savunur. Cumhuriyetin 10. yıldönümünün hemen öncesinden başlayıp 4 yıllık olayları kapsayan roman toplumsal sorunlar, umut, korku, tutku gibi konularda ruh çözümlemeleri, doğaya yönelik ayrıntılı betimlemeleriyle de dikkati çeker.