Genel KültürDini Konular

İsrailiyat Ne Anlama Gelir? Ne Demektir?

İsrailiyat  Yahudi kültüründen İslam kültürüne geçen inanç ve gelenekler. 

Yahudi ve Hristiyanların kültürlerinden, özellikle Tevrat ve Talmud’dan bazı Müslüman yazarların yaptıkları alıntılar ile bu dinlerden olanlarla iç içe yaşamalarının sonucu olarak Müslümanlar arasında yayılan Hristiyan ve Yahudi rivayetlerine “İsrailiyat” denilir.

Özellikle Kuran tefsirlerinde geçmiş peygamberler ve ulusların tarihleriyle ilgili olan, Kuran’da ve Hz. Muhammet’in hadislerinde bulunmayan bilgiler, daha çok Tevrat’ta ve Talmud’ da  geçen bilgilere dayanır, İslam inancına göre, aslında Yahudilik ve Hristiyanlık tanrısal (semavi) dinler olmaları nedeniyle, bunların kutsal kitaplarının bir bölümü, insan eliyle bozulmadan (tahrif) günümüze kadar gelmiş olabilir. Ancak, bu doğruların, sonradan katılmış hurafelerden ayırt edilmesi oldukça güçtür. Yine de Hz. Muhammet, ehl i kitap’ın bütünüyle yalanlanmasını uygun görmez.

Hz. Muhammet’ in bu görüşünden yola çıkan bazı Kuran tefsircileri, özellikle İsrailoğullarından söz eden ayetlerin açıklanmasında, onların kutsal kitaplarında geçen bilgilerden yararlanmışlardır. Ancak İslam bilginlerinin büyük çoğunluğu, bu tutumu onaylamamış ve bu rivayetlerden, “İsrailiyat” adını verdikleri hurafeleri ayıklamışlardır.