İstanbul’daki Müzelerin Listesi (İstanbul’da Hangi Müzeler Var)

İstanbul’da bulunan müzelerin listesi, İstanbul’da hangi müzeler var kime ait, nerede bulunuyor.?

İstanbul’da toplam 150 civarında müze bulunmaktadır. Bu müzeler birkaç kategoride sınıflandırılmaktadır:
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler, Millî Saraylar’a bağlı müzeler, Büyükşehir Belediyesi ve yerel belediyelere bağlı müzeler, Askerî müzeler, Özel müzeler, Kamu kurum ve kuruluşlarına ait müzeler.

İstanbul’da ilk müzecilik çalışmaları Tophane Nazırı Fethi Ahmet Paşa tarafından başlatılmış ve Aya İrini bir bakıma ilk sergileme mekânı olarak kullanıldığından İstanbul’daki en eski müze sıfatını korumuştur. Daha sonra ise modern anlamda ve uluslararası özelliklere sahip ilk müze olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri kurulmuştur.
İlk zamanlar Maarif Vekâleti; yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen müzeler daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı vasıtasıyla idare edilmişlerdir. Bunlar arasında Arkeoloji Müzelerinden sonra, Topkapı Sarayı, Türk-İslam Eserleri Müzesi ve Ayasofya Müzesi önemli müzelerdendir.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta da Müzelerde sergilenmediği hâlde görülmeye, incelemeye değer çok fazla eserin İstanbul’da bulunmasıdır. Şehrin birçok yerindeki daha önce belirtilen sütun, taş, kitabe, arma, kule, kuşevi ve namazgâhtan başlayarak, herhangi bir camideki ve türbedeki, tekkedeki ya da çeşmedeki çini, taş işçiliği, mermer işçiliği, ağaç işçiliği, hat yazı sanatı bakımından en az müzedekiler kadar önemlidir.

Diğer taraftan İstanbul kiliseleri de mozaik, fresko ve ikona koleksiyonları bakımından dünyadaki birçok müzeden daha fazla eser barındırır ve bütün bunlar İstanbul’u bir “müze- kent’ hâline getirir.

Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Müzeler
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler şunlardır:

 • 1. Topkapı Sarayı Müzesi
 • 2. Ayasofya Müzesi Ve Bağlı Kurumları
 • 3. Aya İrini Kilisesi Müzesi (St.Irene]
 • 4. İmrahor Anıtı (İlyas Bey Camii]
 • 5. Kariye Müzesi (Khora Kilisesi]
 • 6. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
 • 7. Fethiye Müzesi (Pammakaristos Manastırı]
 • 8. İstanbul Arkeoloji Müzeleri (Eski Şark Eserleri Müzesi] (Çinili Köşk]
 • 9. Türk Ve İslam Eserleri Müzesi (İbrahim Paşa Sarayı, Sultanahmet]
 • 10. Hisarlar Müzesi (Anadoluhisarı (Ziyarete Kapalı] Ve Rumelihisarı]
 • 11. Türbeler Müzesi (Sultanahmet Külliyesi]
 • 12. Yıldız Sarayı Müzesi (Beşiktaş]
 • 13. İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Gülhane]
 • 14. Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğü (Beyoğlu-Tünel]
 • 15. Yedikule Hisarı Müzesi (Yedikule]
 • 16. Adam Mıckıewcz Müzesi (Kasımpaşa]

Diğer Bakanlıklara Ait Müzeler

 • 1. İstanbul PTT Müzesi
 • 2. İstanbul Denizcilik Su Ürünleri Meslek Lisesi Deniz ve Su Ürünleri Müzesi (Beykoz]
 • 3. Şair Faruk Nafiz Çamlıbel Müzesi(Beşiktaş]
 • 4. İzci Müzesi
 • 5. TCDD İstanbul Demiryolu Müzesi
 • 6. Şile Deniz Feneri Müzesi (Şile]
 • 7. Cumhuriyet Eğitim Müzesi

TBMM Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı’na Bağlı Müzeler
İstanbul’da Osmanlı dönemi saray ve kasırları bakım ve onarıma alındıktan sonra, Cumhuriyet Dönemi’nde TBMM Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı altında müzeler olarak faaliyete açılmıştır.
Bunlar:

 • 1. Dolmabahçe Sarayı Müzesi (Beşiktaş]
 • 2. Dolmabahçe Sarayı Depo Müzesi (Beşiktaş]
 • 3. Yıldız Sarayı – Şale ve Merasim Köşkleri (Beşiktaş]
 • 4. Beylerbeyi Sarayı (Üsküdar]
 • 5. Küçüksu Kasrı (Anadoluhisarı)
 • 6. Ihlamur Kasrı (Beşiktaş]
 • 7. Aynalı Kavak Kasrı (Kasımpaşa]
 • 8. Florya Atatürk Deniz Köşkü (Florya]
 • 9. Maslak Kasırları (Sarıyer]’dır.

Askeri Müzeler

 • 1. Askeri Müze (Harbiye]
 • 2. Deniz Müzesi (Beşiktaş]
 • 3. Havacılık Müzesi (Yeşilköy]
 • 4. Florance Nightingale Müzesi (Üsküdar]

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Müzeler

 • 1. Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi (Fatih Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi]
 • 2. Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi (Beyazıt Külliyesi]
 • 3. Teberrukat Müzesi (Fındıkzade]
 • 4. Yenikapı Mevlevihanesi Vakıf Eserleri Müzesi (Zeytinburnu]
 • 5. Halı ve Kilim Müzesi (Sultanahmet Camii Hünkâr Kasrı İçinde]

Vakıf Müzeleri

 • 1. İstanbul Modern Sanat Müzesi (Karaköy]
 • 2. 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi (Karaköy]
 • 3. Kazım Karabekir Paşa Müze Evi (Kadıköy]
 • 4. Hilmi Nakipoğlu Fotoğraf Makineleri Müzesi (Bakırköy]
 • 5. Özel Türvak Sinema ve Televizyon Müzesi (Beykoz]
 • 6. Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi (Heybeliada]
 • 7. İsmet İnönü Müze Evi (Heybeliada]
 • 8. Kemal Tahir Müze Evi (Suadiye]
 • 9. Yahya Kemal Müzesi (Beyazıt]
 • 10. Sabancı Kız Teknik Öğretim Olgunlaştırma Enstitüsü Müzesi (Beylerbeyi]
 • 11. Tabiat Bilgisi Müzesi (Kadıköy]
 • 12. Sabri Artam Vakfı Otomobil Müzesi (Çengelköy]
 • 13. Aziz Nesin ve Çağdaşları Müzesi (Çatalca]
 • 14. İstanbul Sanat Müzesi (Beşiktaş]
 • 15. Bezmi Alem Valide Sultan Müzesi (Aksaray]
 • 16. Musluk Müzesi (Levent]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müzeleri
İstanbul müzelerinin diğer bir grubu İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi]’ye aittir.

 • 1. Yerebatan Sarnıcı Müzesi (Sultanahmet]
 • 2. Miniatürk; Kristal İstanbul Müzesi ve Panoramik Zafer Müzesi (Sütlüce]
 • 3. Panorama 1453 Tarih Müzesi (Zeytinburnu]
 • 4. Yıldız Şehir Müzesi
 • 5. Tanzimat Müzesi (Yıldız]
 • 6. Tevfik Fikret Müzesi (Aşiyan]
 • 7. Karikatür ve Mizah Müzesi (Saraçhane]
 • 8.  Atatürk Müzesi (Şişli]
 • 9.  Kont Seçeni İtfaiye Müzesi (Saraçhane]
 • 10. İski Su Müzesi (Kâğıthane]
 • 11. İett Ulaşım Müzesi (Üsküdar]
 • 12. İstanbul Gaz Müzesi (Alibeyköy]
 • 13. Şerpuş Müzesi (Sarıyer]
 • 14. Sanal Tiyatro Müzesi (Harbiye]
 • 15. Yenikapı Metro İstasyon Müzesi (Aksaray]
 • 16. Topkapı Türk Dünyası Kültür Evleri (Zeytinburnu]
 • 17. Yoros Kalesi Müzesi (Anadolu Kavağı]
 • 18. Eyüp Oyuncakları Müzesi Cafer Paşa Müzesi (Eyüp]
 • 19. Dimitri Kantemir Müze Evi (Fatih]
 • 20. Denizcilik İşletmeleri Tarih ve Sanat Merkezi Müzesi (Karaköy]
 • 21. Tekfur Sarayı (Edirnekapı, Restorasyonu Sürmektedir.]

Üniversite Müzeleri

 • 1. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (Mimar Sinan Üniversitesi – Beşiktaş]
 • 2. Zooloji Müzesi (İstanbul Üniversitesi – Vezneciler]
 • 3. Kandilli Rasathanesi Müzesi (Boğaziçi Üniversitesi – Kandilli]
 • 4. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi (İstanbul Üniversitesi – Avcılar]
 • 5. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi (İstanbul Üniversitesi – Kocamustafapaşa]
 • 6. Cumhuriyet Müzesi (Marmara Üniversitesi – Sultanahmet]
 • 7. Ağaç Müzesi (İstanbul Üniversitesi – Sarıyer]
 • 8. Mineral Maden Kayaç Fosil Koridor Müzesi (İstanbul Teknik Üniversitesi -Levent]

Özel Müzeler

 • 1. Sadberk Hanım Müzesi (Sarıyer]
 • 2. Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgân]
 • 3. Pera Müzesi (Beyoğlu]
 • 4. Rezzan Has Müzesi (Unkapanı]
 • 5. Rahmi Koç Sanayi ve Teknoloji Müzesi (Beyoğlu]
 • 6. Vedat Nedim Tör Müzesi (Beyoğlu]
 • 7. İstanbul Şehir Müzesi (Beşiktaş]
 • 8. Basın Müzesi (Çemberlitaş]
 • 9. Doğançay Müzesi (Beyoğlu]
 • 10. Sait Faik Abasıyanık Müzesi (Burgazada]
 • 11. Tys Edebiyat Müzesi ve Belleği (Beşiktaş]
 • 12. İstanbul Modern Sanatlar Müzesi(Büyükada]
 • 13. Dede Efendi Türk Müziği Müze Evi (Sultanahmet]
 • 14. Ali Üstay Av Müzesi (Çatalca]
 • 15. Orhan Kemal Müzesi (Cihangir]
 • 16. İstanbul Grafik Sanatları Müzesi (Üsküdar]
 • 17. Proje 4 L İstanbul Güncel Sanat Merkezi (Levent]
 • 18. Refia Övünç Desen Müzesi (Beyoğlu]
 • 19. İstanbul Beyoğlu Anadolu Müzesi (Beyoğlu]
 • 20. Galatasaray Müzesi (Beyoğlu]
 • 21. Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi (Kadıköy]
 • 22. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Müzesi (Beşiktaş]
 • 23. Sultanahmet Eresin Oteli Butik Müzesi (Sultanahmet]
 • 24. İstanbul Ufo Müzesi (Beyoğlu]
 • 25. Balık Müzesi (Kocamustafapaşa]
 • 26. Pera Palas Oteli Atatürk Odası Müzesi (Beyoğlu]
 • 27. Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Müzesi (Zeytinburnu]
 • 28. Sultanahmet Hacivat – Karagöz Müze Evi (Sultanahmet]
 • 29. İstanbul Oyuncak Müzesi (Göztepe]
 • 30. Dr. Musa Albükrek Oyuncak ve Maket Müzesi (Büyükada]
 • 31. Silahtarağa Elektrik Santrali Sanayi Müzesi (Eyüp]: (Enerji ve Doğal Kaynaklar Müzesi],
 • (Çağdaş Sanat Eserleri Müzesi]
 • 32. İstanbul Sağlık Müzesi (Sultanahmet]
 • 33. Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi (Tarabya]
 • 34. Mehmet Ersay Klasik Otomobil Müzesi (Halkalı]
 • 35. Arıcılık Müzesi (Polenezköy]
 • 36. Nezih Eldem Şehir Müzesi (Eyüp]
 • 37. Barış Manço Müzesi (Kadıköy]
 • 38. Osmanlı Bankası Müzesi (Karaköy]
 • 39. Türkiye İş Bankası Müzesi (Eminönü]
 • 40. Paşabahçe Cam Eserleri Müzesi (Levent]
 • 41. İstanbul Çağdaş Sanat Müzesi (Beyoğlu]
 • 42. Haluk Cecan Sualtı Sanat Müzesi (Caddebostan]
 • 43. Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi (Üsküdar]
 • 44. İto Ticaret Müzesi (Eminönü]
 • 45. Adalar Müzesi (Büyükada]

Mini Müzeler

 • 1. İzzet Kırbaş Telefon Kartı Müzesi
 • 2. Güngör Denizaşan’ın Dürbün Müzesi
 • 3. Demsa Cengiz Çetindoğan Türk Resim Müzesi
 • 4. Alaattin Haznedaroğlu ve Osman Yavuz Gramofon Müzesi
 • 5. Etem Ruhi Üngör Müzik Koleksiyonu
 • 6. Kemal Suman Antika Mekanik Eşyalar Koleksiyonu
 • 7. Collection Club

Kaynak: İstanbul Şehir ve Kültür / A. Haluk.Dursun