İstiklal Marşının Yazılış Hikayesi Kısaca

İstiklâl marşı, Türkiye cumhuriyetinin millî marşı.

Sözlerini Mehmed Akif Ersoy yazdı, marşı Zeki Üngör besteledi. 1921 Yılında Maarif vekâleti bir millî marş yarışması açtı ve 500 TL. mükâfat koydu. Yarışmaya 724 şiir katıldı. Mehmed Akif (Ersoy), yarışmada para mükâfatı olduğu için ilkin katılmadı. Maarif vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Mehmed Akif’e mektupla (5 şubat 1921) başvurdu; yarışmaya katılmasını engelleyen durumun halledileceği konusunda teminat verdi. Bunun üzerine Mehmed Akif, şiirini yarışma jürisine gönderdi. Büyük Millet meclisinin 12 mart 1921 tarihli oturumunda Mehmed Akif Ersoy’un Kahraman Ordumuza ithaf ettiği şiiri İstiklâl marşı adıyla resmî marş olarak kabul edildi; ve maarif vekili Hamdullah Suphi tarafından meclis kürsüsünde okundu. İstiklâl marşının bestelenmesi için de bir yarışma açıldı. Yarışmaya 24 besteci katıldı. Kurtuluş savaşının kızışması üzerine kesin sonuç alınamadı. 1924’te Ankara’da Maarif vekâletinde toplanan kurul, Ali Rıfat Çağatay’ın bestesini kabul ederek bütün okullara bildirdi. 1930 Yılma kadar çalınan bu marş, aynı yıl yeni bir emirle Riyaseticumhur orkestrası şefi Zeki Üngör’ün bestesiyle çalınmağa başladı.

Mehmed Akif Ersoy şiirinde. Kurtuluş savaşının kazanılacağına olan inancıyla bağımsızlık, Hak, iman, vatan, din v.b. konuları, milliyetçi bir görüşle dile getirmektedir.

İlgili Makaleler