Biyografi

Kadı Burhaneddin Kısaca Hayatı ve Eserleri

Kadı Burhaneddin Kısaca Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Kadı Burhaneddin (1345 -1398)

Asıl adı Ahmet’tir. Oğuzların Salur boyundandır. Babası Kayseri Kadısı Şemseddin Mehmed’dir. Kayseri’de doğdu. Türkçe, Arapça, Farsça, hikmet ve mantık okuduktan sonra, çağının diğer bilimlerini okumak için Mısıra gitti (1358). Babasının ölümü üzerine, Kayseri’ ye dönerek, kadılık görevini aldı

Kadı Burhaneddin, hem Anadolu Türk şiirinin kurucularından hem de Türkçeyi aruza ilk uygulayanlardan sayılır. Aşk, yiğitlik, tasavvuf temalarını, savaşlar ve iktidar mücadeleleriyle pişen bir ruh olgunluğu içerisinde, kendine özgü bir söyleyişle dile getirir. Dilinde Azerî Türkçesi ile birlikte yerel sözcüklerle deyişlere de rastlanır.

Ulusal nazım biçimi olan “tuyuğlarında, yaşantısının tüm ürperişlerini, ulusal zevkini, sanatçı ruhunu daha kuvvetli bulmaktayız.

Kadı Burhaneddin, şiirlerindeki “yiğitçe” eda ile diğer klâsik edebiyat şairlerinden ayrılır. Hece ölçüsü ile şiirler de yazmıştır. Aruzla yazdığı Türkçe şiirlerindeki imale ve teknik kusurlar, duygularının içtenliğiyle, kültürünün zenginliği içerisinde kaybolur. Başlıca eserleri:

Türkçe Divan: 1268 gazel, 45 eksik gazel, 3 beyit, 20 rubâî ve 116 tuyuğdan oluşur.

Kadı Burhaneddin’in, İksirü’s-Saâdat fi Esrari’t-İbadât ve Tercihü’t-Tâvzih adlı iki eseri daha vardır.
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı