Nedir

Kanalizasyon Nedir Kısaca Bilgi

KANALİZASYON. Toprak üstünde ve altında birikmiş suların ve pisliklerin aktığı lağım şebekesi.
Kullanılmış suların boşaltılması, bütün yerleşme bölgelerinde, özellikle büyük şehirlerde önemli bir sorundur. Lağım sularının, çatı ve yollar gibi geçirgen olmayan alanlarda biriken suların akıtılması için kanalizasyon gereklidir. Bazı şehirlerde (Almanya’da, Fransa’nın kuzeyinde) Romalılar döneminden kalma, üstü açık taş oluklardan meydana gelen boşaltma sistemleri bugün bile görülmektedir.
Sağlığa zararlı olan bu yöntem, şehir yerleşme bölgelerinin bugünkü gelişme durumlarına göre, büyük bir tehlike kaynağıdır.
Boşaltılacak sular, çeşitli kaynaklardan gelir. Yağmur suları genellikle az kirlidir. Diğer yandan kullanılmış sular daha kirli ve daha zararlıdırlar. Bunlar evlerde kullanılan sular (mutfak artıkları, çamaşır ve musluk suları), hela suları ve köylerde gübre karışmış olan (ahırlar, tavlalar vb sebebiyle) sulardır. Ayrıca, kimya, deri fabrikalarından, mezbahalardan gelen sanayi suları vardır.
Kanalizasyonda üç temel yöntem vardır: Bileşik sistem, ayrı sistem ve yarı ayrı sistem.
Bileşik sistemde, caddelerin altına açılan tek kanalizasyon bütün lağım sularını, lağım suyu İşleme birimlerine akıtır. Bu sistem, sistemin büyük yapılmasını gerektirdiğinden pahalıdır. Diğer taraftan, lağım suları İşleme birim-terinde aşırı yüklemeye neden olurlar. Ana kanalizasyondaki su düzeyi fazla yükseldiğinde, suyun doğrudan ırmaklara veya denize akıtılması fazlaca bir çevre kirlenmesi sorunu yaratmayabilir. Lağım sularının çok fazla olmadığı kırsal yörelerde ve pis suların gelgitle denize sürüklendiği kıyı kentlerinde kullanılır.
Ayrı sistemde, lağım sularının ve sıvı haldeki endüstri artıklarının bir kanalla lağım işleme birimlerine, diğer bir kanalla da yağmur sularının ırmak, göl veya denizlere akıtılması sağlanır.
Yarı ayrı sistemde, ana kanal,yapılar-dan gelen pis sularla, çatılardan akan suyu, bir başka kanal da yollardaki yüzey sularını akıtır.
Kırsal bölgelerdeki yollarda, yüzey suları çoğunlukla açık yol kenarı hendeklerine veya suyun kolay süzülebilmesi için içine çakıl doldurulmuş hendeklere dolar. Toprak setler ardındaki su birikintileri de, çoğunlukla bu tür hendeklerle boşaltılır.
Kanalizasyon borularının çapı debiye göre 10 cm ile birkaç metre arasında değişir. Küçük kanallarda pik borular veya büzler, daha büyüklerinde ise beton künkler kullanılır. Suyun kolayca akması İçin kanallara eğim verilir. Boru eklentileri katran veya çimento ile su geçirmeyecek şekilde kapatılır. Boruların, toprağın oturması ile zedelenmemesi İçin beton dayanaklar yapılır. Ayrıca, gerekli bakımın yapılabilmesi için delikler açılır. Arazi drenajlarında kullanılan kazma yöntemleri burada da geçerlidir.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı