Güncel

Kandil Nedir? Tarihi, Çeşitleri, Kullanımı

Kandil nedir, nasıl yakılır, çeşitleri nelerdir? Kandillerin özellikleri ve tarihi hakkında bilgiler

KANDİL. İçinde sıvı yağ ile fitil bulunan bir kaptan oluşan aydınlatma aracı. Eski çağlarda topraktan yapılan kandiller kullanılırdı. Çok ışık vermesi İçin camdan yapılan, içine su ve üzerine yağ konularak yakılan kandiller de vardı.

Mısırlılar, Fenikeliler ve İbraniler elde taşınabilen kandiller kullanırlardı. Yunanistan’da yapılan kazılarda Helenistik öncesi Çağa ait bu türden kandiller bulunmuştur. Dorların Yunanistan’ a yayılışı sırasında çıra ve meşale kullanılmış, fakat Mö V. yüzyıl sonlarında kandil yaygınlaşmıştır. Mö III. yüzyıla ait en eski Roma kandilleri Esquilin’de bulunmuştur. Dinsel amaçlarla kullanılan kandilin Romalılara Güney İtalya’ daki Yunan şehirlerinden geçtiği sanılmaktadır. Roma’da kandil, ilk Çağ’ın sonuna kadar kullanılmıştır. Kandiller, evlerde duvara çakılı raflara veya oyuklara konulur, bazen bir çiviye asılarak da aydınlatmasından yararlanılırdı. Yerde, süslü bir ayak üzerine de kullanılmakta idi. Kutsal yerlerde ve tapınaklarda gece gündüz sürekli kandil yakılırdı. Yunanlılarda da kandil yakma geleneği yaygındı. Tapınak kazılarında bulunan kandiller de bunu doğrulamaktadır. Kırlarda bazı kutsal sayılan ağaç dallarına kandil asılır, mezarlarda da yakılırdı.

Eski kandiller kurşun, cam,pişmiş toprak, taş ve diğer madenlerden yapılırdı. En çok kullanılanı pişmiş toprak ve bronzdan olurdu. Kandil, İki bölümden oluşur: Yağ koymaya ayrılmış olan hazne ve fitil konan emzik kısmı.

Hazne kısmı, çoğu yuvarlak ve yassıca, bazısının üstü açık bazısının kapaklı idi. Kapaklarda bir veya birkaç delik bulunurdu. Her kandilde kulp bulunmaz, genellikle emzikleri çift olanlarda vardır. Tek emzikli yani tek fitilli olanlar az ışık verdiğinden fitil sayısı üçten yirmiye kadar çoğaltılarak parlak ışık elde edilmiştir. Fitiller kükürtlenir, üstüpünden veya papirüs denilen yaprak çeşidinden yapılırdı.

Fitilin dik durması ve parlak yanması için onu düzeltmeye yarayan bir küçük maşa kandile bağlı olarak dururdu. Kandillerde genellikle zeytinyağı yakılır, bazen de buna,yanma gücünü arttırmak için bir miktar tuz katılırdı. Kandilin üzerindeki halka, tutacak yer, kullanılışına göre uygun şekilde yapılırdı.

Kandiller, çok değişik biçimlerde yapılarak estetik bir görünüm vermeleri sağlanırdı. Söz gelimi havan biçiminde yapılan kandiller bir gizemlilik gösterirdi. Ayrıca kol, ayak, kayık biçiminde olanlar da vardı. Mısır tanrıçası isis’I simgelemek için dinsel bir havada onun kayıkla gezisini andıran kayık biçimindeki kandiller daha parlak yanardı. Kandilin üzerindeki tutacakta mitolojik konular, erotik sahneler, kahramanlık görüntüleri, savaş betimlemeleri yer alır ve kandil kapaklarına da insan yüzleri resmedildi.

Bu saydığımız özelliklerinin yanısıra Roma kandillerinde geometrik şekiller, doğa olaylarının geometrik verilişi biçimindeki süsler, eski Hıristiyan kandillerinde ise İncil’e ait, İncil’in bazı bölümlerini canlandıran sahneler işleni-lirdi. Kandillerde çalışma düzeneğini kolaylaştıran şamandıra denilen küçük bir mantar parçası bulunurdu. Bu ‘parça fitili sürekli olarak yukarıdaki yağ tabakası üstünde tutarak suya dokunmamasını sağlardı.
İslam sanatında ise camileri süsleyen ve aydınlatan kandiller vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir