Nedir

Kanun Hükmünde Kararname Nedir?

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME. Bakanlar Kurulu tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan ve bir yasanın gücünü taşıyan kararname.
Anayasa hukukumuza ilk kez 1961 Anayasasında yapılan,1971 değişikliği ile giren kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, yasama organının, yürütme organına bir yasayla, belirli konularda verdiği bir yetkidir. Bakanlar Kurulu’na bu yetkinin verilmesi için, bir yasa gereklidir. 1982 Anayasasının 91. maddesine göre, yetki kanununda, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin amacı, kapsamı, ilkeleri, kullanma süresi ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağı gösterilir. Bakanlar Kurulunun istifası,düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli bir süre için verilmiş olan yetkinin, süresi dolmadan, sona ermesine neden olmaz.
Kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete’de yayınlandıkları gün yürürlüğe girer ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, meclis komisyonları ve genel kurulunda öncelik ve İvedilikle görüşülür.Yayınlandıkları gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmayan kararnameler bu tarihte, meclisçe reddedilenler, bu kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte,yürürlükte kalkarlar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş şekilleri, bu değişikliklerin
Resmi Gazete’de yayınlandığı gün yürürlüğe girer.
Bakanlar Kurulu’na, temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasal haklar ve ödevler konularında.kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilemez.
Anayasanın 121. maddesine göre, olağanüstü hal süresince, cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararname çıkarabilir. Aynı yetki, cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu’na sıkıyönetim süresinde de tanınmıştır.
Kanun hükmünde kararnameler de, kanunlar gibi, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı