HalkbilimiEfsaneler

Kaplumbağa İle İlgili Efsane, Hikaye

Kaplumbağa ile ilgili efsane, hikaye örneği

Masaldaki tembel tavşanı geçen kaplumbağayı hepimiz hatırlarız. Aynı hızla menzile ulaşan bu hayvanın, İstirahatine düşkün olan tavşanı yenmesi, onun, hayatının daha sonraki devrelerine rastlar, Çünkü kaplumbağa da vaktiyle bir insandı. Yaptığı yanlış bir iş yüzünden cezalandırıldı ve bugünkü şekline gönderildi.

Kaplumbağa vaktiyle buğday satan bir tüccar imiş. Başkalarından aldığı buğdayı kâr ile yine başkalarına satarmış. Ama içi fesat doluymuş bu tüccarın, gözünü çabuk zengin olma hırsı bürümüş. Çok satmasına çok satarmış ama, tüccar daha da çok kazanmak İstermiş.

Dünyada mal mülk edinmek için ihtirasların bile kendisini durduramadığı insanlar ne yaparlarsa o da onu yapmış: Alışverişe hile katmış. Başlamış büyük ölçekle alıp küçük ölçekle satmaya. Satmasına satmış, kandırmasına kandırmış üç beş kişiyi ama, Allah’ı da kandıracak değil ya.

Allah, gözü dönmüş bu haris tüccarı, ona en yakışan şekilde cezalandırmış: Buğday alırken kullandığı büyük ölçeği sırtına, buğday satarken kullandığı küçük ölçeği de karnının altına koyup bugünkü şekline inkılap etmiş. Ayrıca en büyük ceza olarak da onu kıyamete kadar yerlerde süründürmesini uygun bulmuş.
Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir