Nedir

Karaborsa Nedir Kısaca Anlamı

Karaborsa Nedir Kısaca Tanımı:  Vurguncuların mal, darlığından yararlanarak yüksek fiyatla mal sattıkları yasadışı gizli pazar, istifçilik yapılarak mal darlığı yaratılıp karaborsa gerçekleştirilir.”
Siyasal istikrarsızlığın arttığı dönemlerde toplumda başlayan sosyal huzursuzluk ekonomik hayata geri dönerken, ekonomide kendine özgü bozukluklar da yaratır, üretim artışının giderek yavaşlayıp durması, fabrikalarda büyümeye başlayan atıl kapasite oranı, piyasadaki talebi yapılan üretimle karşılanamaz duruma getirir, üretim sınırlıyken artan istek, sürekli olarak fiyatları yükseltirken özellikle azami fiyatı devletçe sınırlanan mallarda, mal yokluğu çekilmeye başlanır, üretimdeki anarşi ve plansızlığın bir sonucu olarak ortaya çıkan mal darlığı, tüketiciyi sorumsuz hareket etmeye zorlar. Zaten bu haliyle de bir satım akti gerçekleşir. Alıcı ve satıcının karşılıklı ve uygun iradeleri sonucunda satım gerçekleşmiştir. Normal piyasa fiyatının içinde kâr oram zaten varken karaborsa satımda edinilen kâr, maliyetin çok üstündedir. Hükümetçe piyasa denetiminin yapılamaması, piyasanın kendi işlerliğine terk-edilmesi, enflasyon oranının sürekli yükselmesi karaborsayı oluşturur.
Daha çok geri kalmış ülkelerde ortaya çıkan karaborsa, ekonomik bunalım ve savaş dönemlerinde gelişmiş ülkelerde de görülür. Uzayan kuyruklar karşısında malların karneye bağlanması, sıkı bir gözetim ve denetim mekanizmasının çalıştırılarak karaborsanın önlenmesi yoluna gidilir. Fakat karaborsayı tümüyle ortadan kaldırmak ancak üretimi artırmak, tüketicinin talebine cevap verecek bir düzeye çıkartmak ve ekonomiyi anarşiden kurtarıp planlı bir yapıya kavuşturmakla mümkün olabilmektedir.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı