Biyografi

Karacaoğlan Hayatı Kısa Özet

KARACAOĞLAN. Halk. ozanı. XVII. yüzyılda yaşadığı sanılıyor. Nerede doğduğu, nerede öldüğü, asıl adı hakkında kesin bilgiler olmamasına karşılık, onun güney illeri şairi olduğu kesindir. Çukurova, Toroslar, Binboğa, Gâvur dağları, onun sıkça gezip dolaştığı yerlerdir.
Doğduğu yer hakkında çeşitli söylentiler vardır. Feke (Adana) ilçesinin Gökçe köyünde doğduğu söylenirse de onun Düziçi (Adana) ilçesinin Farşak köyünden olduğu ileri sürülmüştür. Niğde,Bor, Konya, Karaman, Tokat, Kayseri, Adana, Diyarbakır, Mardin, Halep, Hama şehirlerini görmüş; Suriye, Mısır, Trablus, Rumeli gibi çeşitli yerleri gezmiştir. Bir söylentiye göre de mezarı, Mut ilçesinin Çukur köyündeki Karatepe (Karacaoğlan tepesi)’de olduğu sanılmaktadır.
Karacaoğlan’ın yaşadığı dönem hakkında da bazı düşünceler ileri sürülmüştür. XVI. yüzyılda yaşamış bir Karacaoğlan’dan söz eden bazı araştırmacılar vardır. Bazı tarihi olaylar ile şiirlerinde geçen kişiler göz önüne alındığında, Karacaoğlan’ın XVII. yüzyılda yaşamış olduğu belli olmaktadır.
Karacaoğlan her şeyden önce bir aşk ve tabiat şairidir. Gördüğünü,yaşadığını şiirlerinde söylemiştir, özellikle içinde yaşadığı çevrenin ve insanların coşkun, gerçekçi bir şairi olmuştur. Söyleyeceğini daha kısa, daha açık biryoidan söylemiştir. Şiirlerinde süse, gösterişe merakı yoktur. XIII. yüzyıldan XVII. yüzyıla kadar Anadolu’nun, birçok tarikat etkinliklerine sahne olmasına karşın, Karacaoğlan bunların hiçbirinden etkilenmemiştir. Din dışı şiirler söylemiştir, öteki dünya ve Tanrı konularından önce doğa ve insan sevgisini işlemiştir. Onun şiirlerinde güneyde yaşayan Türkmen oymaklarının gelenek ve göreneklerini görmek mümkündür.
Karacaoğlan, hayalci değil, gerçekçi bir şair olarak görülmektedir. Halk edebiyatının sevgili kavramını geleneksel kalıbı dışına çıkararak, onu düşlenen, konuşulamayan varlık niteliğinden uzaklastırmış, canlı,yaşayan insanı benliğine büründürmüştür. Şiirlerinde özlemleri, ayrılıkları yalın bir dille söylemiştir. Bir tek güzele tutkun değildir, bütün güzellere gönlü açık, elinde sazı, dilinde sözü,diyar diyar gezmiştir. Divan şairlerinin. Arapça, Farsça şiirler yazmasına karşın, sade,halk dili ile şiirler söylemesini bilmiştir. Tasavvuf ve tekke ile bağlantısı yoktur. Kendinden önce gelen halk ozanlarından, öksüz Dede, Köroğlu, Aşık Garip, Kul Mehmet onun yetişmesinde etkili olmuşlardır. Kendinden sonra gelen tüm halk ozanlarını da o etkilemiştir. Karacaoğlan halk edebiyatı nazım biçimlerinden en çok koşma, semai ve destanı; hecenin 11 Mi (6 +5) ile 8’li (4+4) kalıpları ile yazmıştır.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı