Halkbilimi

Karagöz Oyunda Murgzar Bahçesi

Bahçe ya da Murgzar bahçesi, bir karagöz ve ortaoyunu faslı.

Başlıca tiplemeleri Karagöz, Hacivat ve Acem’in oluşturduğu oyunda Çelebi kendisine miras kalan Murgzar bahçesini, işletmesi için Hacivat’a bırakır. Karagöz çeşitli oyunlarla bahçeye girmek ister, Hacivat kılık değiştirip girmeyi denerse de tanınır. Sonunda zurna çalmaya başlar. Acem beğenir, bahçeye çağrılmasını ister. Karagöz nazlanarak girer, rakı içip taşkınlık yapmaya başlar Sonunda mahalle bekçisi gelip Karagöz’ü dışarı atar. Buna benzer bir gölge oyununun K. Afrika’da Lu’bet es sanıya adıyla oynatıldığı bilinmektedir.

Ortaoyunu faslı daha değişiktir Arnavut bahçıvan, Kavuklu yamağıdır. Kavuklu çeşitli taklitlerle, eğlence yapılan bahçeye girmek ister, Arnavut bırakmaz. Külhanbeyi gelir, tümünü karakola götürmeye kalkar. “Mahalle içinde çalgılı bahçe olmaz” gerekçesiyle bahçe kapatılır