Karagözün Cinciliği Oyunu

Karagözün Cinciliği bir karagöz oyunu.

Karagöz düşünde delileri ve hastaları iyileştirecek bir büyü öğrenmiştir. Bunu Hacivat’a söyler, Hacivat da ona hasta bulmaya gider. Bu sırada Hacivat’ın kızı Dilber, sevgilisi Tosun Bey ile buluşmuş konuşmaktadır. Hacivat, kızını evlendirmek için yüklüce bir başlık parası istemektedir, oysa Tosun Bey’in o kadar parası yoktur. Dilber, babasının bahçedeki dut ağacının altına altınlarını gömdüğünü, onları gizlice çıkartıp babasına verirse evlenebileceklerini söyler. Karagöz konuşulanları duymuştur. Hacivat’a haber vermenin yollarını ararken içeri deli taklidi yapan Tosun Bey ile birlikte Hacivat girer. Karagöz Tosun Bey’e her şeyi bildiğini söyler, kendisi dua okuyunca iyileşmiş gibi yapmasını tembihleyerek evlenme işini ayarlayacağına söz verir. Duayı okur okumaz Tosun Bey sözde iyileşir. Bundan sonra Hacivat’a gizlediği paralardan söz eder ve kızını Tosun Bey’e vermezse altınlarını yitireceğini söyler. Şaşıran ve Karagöz’ün cinciliğine iyice inanan Hacivat, kızını Tosun Bey’e vermeye razı olur.

Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) tuluat tiyatrolarının etkisiyle oluşturulmuş bir oyun olan cincilik, Şeytan’ dolabı adıyla da bilinir.