Güncel

Karar Nedir? Hukukta Karar Ne Demektir?

Karar nedir, ne demektir, anlamı nedir? Hukukta karar ne demek?

KARAR. Yasama, yürütme ve yargı organlarınca verilen ve yeni bir hukuksal durum yaratıp, herkesin uymasını zorunlu kılan, hukuk tasarrufu.

Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisince verilen kararlar, sıkıyönetim ilanı, güvenoyu, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, yürütme organınca verilen kararlar, kararnameler vb kararlardır. Yargısal kararlar, tutuklama, mahkumiyet vb gibi mahkemelerce verilen kararlardır.

Geniş anlamda karar, yargıç ve mahkemelerin soruşturmaları sırasında verdiği ara kararları ve mahkemenin duruşma sonunda verdiği davanın esasına ait hükümleri kapsar. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’na göre, duruşma sırasındaki kararlar son soruşturma sırasındaki mahkeme kararları, iki taraf, savcı ve sanık dinlendikten sonra, duruşma dışındaki kararlar da savcının yazılı veya sözlü görüşü alındıktan sonra verilir.

Anayasa ve Ceza Yargılama Kanunu, kararların denetimini sağlamak için, karşı oy (muhalefet şerhi) da dahil olmak üzere, tüm kararların gerekçeli olmasını emretmiştir. Gerekçe, verilen kararın veya hükmün nedenidir. Gerekçede, hukuksal görüş ve düşünceler ve maddi durumlar, deliller ifadeler vb açıklanır. Bu açıklamaların ışığında gerekçesiz kararların, geçerliliği olmadığı kabul edilmektedir. İlgilinin önünde verilen karar, kendisine sözlü olarak duyurulur (tefhim) ve isterse bir sureti verilir. Diğer kararlar ise, tebliğ olunur.

Ceza ve hukuk mahkemesinde verilen ve duruşmayı sonuçlandırmayarak, davanın tahkikini kolaylaştıran veya sonucu hazırlayan veya geçici olarak alınması zorunlu önlemleri alan kararlara ara kararı denilir. Yasada kesinliği açıklıkla gösterilmiş, başka bir mercide incelenmesine imkan olmayan kararlara kesin kararlar, yönetsel ve yargısal mahkemelerde sonuçlandırılarak Yargıtay veya Danıştayca onaylanan veya mahkemelerce verildikten sonra kanun yollarına başvurulamayan veya yasada gösterilmiş süreler içinde itiraz, (temyiz) edilmediğinden kesinlik kazanan kararlara kesinleşmiş kararlar, bir yargılama mercinde, anlaşmazlığı (ihtilaf) sonuçlandıran kararlara da nihai karar denilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir