Coğrafya

Karasuları Ne Demek?

Karasuları Nedir, Ne Demek:  Bir ülkenin kıyılarından başlayan ve belirli bir uzaklığa kadar giden deniz şeridi.
Bu şerit içinde, o ülke kendi toprağındaki her türlü egemenlik ve yasal haklarını aynen sürdürür. Karasuları şeridinin sonu, ülkenin deniz sınırıdır ve onun ilerisinde devletler hukukunda açık deniz olarak adlandırılan, deniz bölgesi vardır.
Karasularının uzunluğu, devletlerin tutumuna göre 3-12 mil arasında değişmekte iken, üçüncü Deniz Hukuku Konferansı, karasularının 12 mü olmasını karara bağlayarak imzaya açmış, aralarında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinin bulunduğu birkaç ülke dışındaki devletlerce, kabul edilmiştir.
Türkiye, 1964 yılında çıkarılan Karasuları Kanunu ile karasularının genişliğini, 6 mil olarak kabul etmiş, ancak bu oranı daha fazla tutan ülkeler karşısında, karşılıklılık ilkesini uygulamıştır.
Karasularında tam egemenliğin hukuksal sonuçları, güvenlik nedeniyle yasak bölgeler saptanması, deniz trafiği ilkeleri konulması, belirli deniz yolundan gitme zorunluluğu., gümrük kontrolleri, vb kabotaj ve balıkçılık haklarından da devlet, kendisini ve vatandaşlarını yararlandırmaktadır. Denizaltı servet ve kaynakları da o ülkeye aittir.
Diğer devletlerin gemilerine ve o denizde sahili bulunanlara devletler hukuku ilkelerine göre, kendi karasularının düzenine uymak koşulu ile ticari gemilere zararsız geçiş hakkı verilir. Balıkçı gemileri geçiş halinde, balık avlayamaz-lar. Savaş gemilerinin geçişi ise ikili anlaşmalara bağlıdır. Zararsız geçiş yapmakta olan bir gemide işlenen suçlar, bu geminin ait olduğu ülkenin yasalarına göre cezalandırılır. Geçiş hakkı veren ülkenin, olaya karışmaya hakkı yoktur. Ancak, gemi, hakka aykırı davranmışsa, suçun sonuçları o ülkeyi de ilgilendiriyorsa, gemi kaptanı ilgili makamlardan yardım istemişse, suç karasularındaki düzeni bozmaya yönelikse, uyuşturucu ve keyif verici maddelerin kaçakçılığını önlemek amacıyla önlem alınması gerekiyorsa, devlet yabancı ticari gemiye müdahale eder ve kendi yasalarını uygular.
Türkiye’nin karasuları açısından oldukça hassas davranmasının nedeni, Ege denizinin jeopolitik durumundan kaynaklanmaktadır. Türkiye, Ege denizinde 6 millik karasuyu sınırı ilan etmişken, Yunanistan kendi karasuları sınırını 12 mile çıkarmak istemiştir. Karasuları içinde egemenlik hakkının sonucu olarak, yabancı savaş gemilerine zararsız geçiş izni verilmediği için, Türk savaş gemileri Ege denizine çıkamayacaktır. Yunan adalarının Türkiye’ ye çok yakın olması, Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarması halinde, bir kısım Türk topraklarının bile, Yunanistan karasularına dahil olması gibi bir durum yaratmaktadır. Bu nedenle, Türkiye, Ege denizinde, karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmemiştir.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı