Genel KültürEdebiyat

Karda Yürü İzini Belli Etme Ne Demek Anlamı

Karda Yürü İzini Belli Etme, devletler arası siyasi, ekonomik ve ticari münasebetlerde geçerlidir. Devletin önemli işlerini rakip ve düşmanlarını uyarmadan, onların eline kozlar vermeden gerçekleştirmelidir. Bazı önemli kararlar öncesinde insanlar da sır sayılabilecek şeyleri elbette açıklamaman, yapacağı işleri de suhûletle gerçekleştirmeye çalışmalıdır. Açıklanması mahzur doğuracak çalışmaların aleni yapılması doğru değildir. Yukarıdaki söz bu cihetle kullanılırsa elbette bir atasözü niteliğini taşır. Bu söz emir niteliğinde değil de “Karda yürür izini belli ettirmez” şeklinde kullanılırsa yine doğru kullanılmış olur. Ama “İzini belli etme” şeklinde bir emir niteliğine büründürülürse yanlış kullanılmasına sebebiyet verir.

Meşru olmayan şeylerin halledilmesi veya uygun olmayan yollarla menfaat temin etme cihetine gidilmesi veya yasal olmayan bir işi usulsüz ve gayri ahlâki halletme yoluna gidildiğinde “Karda yürü izini belli etme” sözü kullanılırsa doğru olmayan bir düşünceyi empoze ettiğinden zararlı bir söz niteliğini kazanır. Aleni yapılmadığını veya açıkça yaptığı zaman fertlerin tepkisini, kanunların cezalarını bilen biri, olumsuz bir eylemi gizli gerçekleştirerek bu sözü kullanır ve kendine paye çıkarır. MEVLANA yüzlerce yıl evvel Mesnevi’sinde “Kan deryasında geçmişler, etekleri kirlenmemiş” diyerek, karanlık işler yapıp, ortada kanıt bırakmayan temiz görünüşlü insanları dile getirerek önemli bir yaraya parmak basmıştır.

Yasa inanç ve geleneklere ters düşen davranış ve eylemleri gizli yaparak, arkasında ipucu ve kanıt bırakmamayı teşvik eden bir söz niteliği taşıdığı zaman bu söz, atasözü olmaktan uzaklaşır.