Kasap Oyunu Nedir? Kasap Oyunu Nasıl Oynanır?

Kasap havası, kasap oyunlarının eşlik ezgisi. Kasap oyunu, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve çevresinde yaygın, ayakla yeri dövme figürlerine dayanan karşılama türü bir halk oyunu. 

Kasap Oyunu Nasıl Oynanır?

Ağırdan başlayıp giderek hızlanan kasap oyunları, Anadolu’nun birçok yöresinde oynanmakla birlikte yörelere göre farklılıklar gösterir. Genellikle kadın erkek birlikte, açık ve bağlı dizi oluşturularak oynanır. Oyunu dizinin sağ başında bulunan ve kabadayı denen kişi yönetir. Müzik, hız ve ritim yönünden tek bölümlü, iki bölümlü ve üç bölümlü kasap oyunları olmak üzere üçe ayrılır. Tek bölümlülerde oyun aynı müzik ve ritimle başlayıp biter, iki bölümlü olanlarda oyun küçük yürüyüşlerle ve ağır ritimle başlar, kabadayının buyruğuyla daha hareketli olan ikinci bölüme geçilir. Bu bölümde figürler hızlanır, büyük çapraz adımlar; sıçrama ve hora tepmeyle süren oyun ani ve sert bir ayak figürüyle sona erer. Üç bölümlü kasap oyunlarında ise bu iki bölümden sonra “susta” denen ve çok hızlı ritimde süren beden ve ayak devinimlerine dayanan üçüncü bölüm ani bir duruşla sona erer. Kasap oyunlarına genellikle davul zurna eşlik eder.