Biyografi

Kaşgarlı Mahmut Edebi Kişiliği Kısaca

Kaşgarlı Mahmut Edebi Kişiliği Kısa (Kısaca Özet) Kaşgarlı Mahmut Edebi kişiliği, üslup özellikleri ve eserlerinin konusu hakkında kısa özet bilgi
Yine kendi eserinden öğrenildiğine göre Kaşgarlı Mahmut’un Divân ü Lugat-it-Türk’ten başka, dil ve milli kültür konusunda bir ikinci eseri daha bulunmaktadır. Ancak bu, henüz ele geçmemiştir. Divan’m ele geçişi bulunuşu yakın tarihlerde olmuştur. Kitabı bulan ve onun  sayısız değerli birçok yazmalarımız gibi Avrupalıların eline geçmesini önleyerek milli kütüphanemize kazandıran Ali Emiri Efendi adında, kadri pek bilinmemiş, bir Türk aydınıdır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu kitabı sahaflarda bulup elden kaçırılmasını önleyen bu muhterem Türk aydınını da burada rahmetle anmak gerekir. Kaşgarlı Mahmud’un, yeryüzünde bugün tek bir yazma nüshası bulunan bu üstün değerdeki eserini Bağdat’ta, 1072 yılında yazmaya başladığı ve 1074’te tamamlayarak Abbasi halifelerinden El-Muktedi’ye sunduğu bilinmektedir.
Kitabın amacı Araplara Türkçe, Türklere Arapça öğretmektir. Arap dilinde yazılı olmasına karşılık, Türk dili ye kültürü için paha biçilmez kıymet taşımaktadır. Zira Divan’da, İslamlıktan öncesinden başlayarak çeşitli Türk boylarından ve lehçelerinden toplanmış pek zengin dil, edebiyat, folklor malzemesi yer almaktadır.
İslamlıktan önceki Türklerin sözlü edebiyat ürünlerine ancak bu eser sayesinde vakıf olabilmekteyiz. O dönemin sagu (ağıt) ları, koşuk (koşma, şiir) lan, sav (atasözleri) lan, çeşitli destanların bölümleri; lirik-didaktik-epik ve pastoral birçok örnekleri bugüne ve elimize ancak Kâşgarlı Mahmut’un bu eseri sayesinde gelip ulaşabilmişlerdir. Bu bakımdan Divân ü Lugat-it-Türk Türk kültür ve uygarlık tarihinin başta gelen temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Divân; önce Kilisli Rifat, daha sonraları Besim Atalay beyler tarafından Türkçe’ye çevrilmiş; bu çeviriler ve aslı üzerinde bugüne kadar, doğulu ve batılı yüzlerce bilgin yorumlar ve çalışmalar yapmışlardır. Eser hâlâ da daha birçok çalışmalara ve incelemelere malzeme verecek zenginliklerle doludur.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı