Halkbilimi

Kaşık Oyunları Nelerdir? Nasıl Oynanır?

Kaşık Oyunları Hakkında Bilgi

Kaşık oyunları nedir, nasıl oynanır, hangi yöreye aittir. Kaşık oyunları hakkında kısaca bilgi

Kaşık oyunlarında oyuncular serbesttir. Tutunma yoktur. Oyuncuların ellerinde yöresel kaşıklar bulunmaktadır. Oyunlar daire şeklinde ya da karşılıklı dizilerek oynanır. Kaşıklar oyunda ritim saz görevini de yürütmektedir. Oyunlardaki figürlere zenginlik katan aksesuar özelliğini taşımaları itibarıyla bölgelere göre karakteristik yapılarında farklılıklar gözlenmektedir. Örneğin Konya’da kaşıkların birbirine vuruşu daha sık olup, Kütahya ve Bolu’da karşılaştığımız oyunlar daha aralıklı ve belli vurgu yerlerine denk getirilecek tarzdadır. Kaşıklar ağaçtan yapılma ve tercihen “Şimşir” olmalıdır. Oyunlarda kadın ve erkekler aynı oyunu ayrı ayrı oynarlar.

Kaşık oyunlarının çoğu türkülüdür. Oyunlar 2/4, 4/4 zamanlıdır. Hareketli, canlı, akıcı, ritm ve ezginin hareketle birleştiği, bazıları taklide dayalı, ahenkli oyunlardır. Karma usullerden 8/8, 9/8, 9/16’iık zamanlılar da kullanılmaktadır. Oyunlara kapalı mekanlarda kabak kemane, sipsi, kaşık, tırnak kemençe, dört telli kemençe, bağlama, cura, zilli maşa… eşlik etmektedir. Açık alanlarda ise davul – zurna ikilisi vazgeçilmez sazlardır.

Batı’da Bursa ve Balıkesir dolaylarından başlayarak, Kütahya, Afyon, Uşak, Burdur, Isparta, Antalya, Anamur, Silifke, Mut, Konya, Ankara’nın bazı ilçeleri, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Bolu, Safranbolu ve Eskişehir civarlarında oynanmaktadır.

Türk Halk Oyunları; İsmail Ekmekçioğlu, Metin Kaplan, Cüneyt Bekar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir