Kaybolan Nehir Efsanesi ( Bayburt İline Ait Efsaneler)

Kaybolan Nehir Efsanesi Bayburt ilimize ait olan Kaybolan Nehir Efsanesi Nedir Neyi Anlatır? Bayburt İline ait bir efsane Kaybolan Nehir Efsanesi

Bayburt ilinin Maden bucağına bağlı Taht köyünün kuzey ve güney istikâmetlerinde pek çok tarihî kalıntılar vardır. Bu kalıntılar, temellerinden anlaşıldığına göre bir kilise ve pek çok eve aittir. Bu kalıntıları gezmek bir saat zaman almaktadır. Bunlardan kuzeydekilere Gobdat, güneydekilere ise Hörsenk adı verilir. Bu adların, vaktiyle kurulu olan mahallelere ait olduğu söylenir.

Hörsenk ile, yine o civardaki mağaralar arasında vaktiyle keleklerle geçilebllen bir su varmış. Bu su bugün bir değirmen arkı şeklindedir. Anlatıldığına göre bunun şöyle bir hikâyesi varmış:

Yakın zamanlara kadar köyün bütün arazisini sulayacak bir su kapasitesine sahip olan bu su bugün hemen hemen kurumuş gibidir; koskoca arazinin içinde, âdeta kaybolmuş gibidir. Vaktiyle Ermenilerin oturduğu bu köyde bir gün, gelinlerden biri çocuğunu suyun kenarına götürür, oraya kakasını yaptırır, Fakat çocuğunun temizliğini su ile yapmaz, yanındaki buğday ekmeği ile yapar. Daha sonra temizlik yapmak için kullandığı bu ekmeği suya atar. Bu durumu gören su da günden güne azalır, ancak bir değirmeni döndürebilecek kadar kalır.

Anlatıldığına göre bu su akışına toprağın altında devam ediyormuş. Hatta, bu suyun gürül gürül akışı, civardaki mağaralardan işitiliyormuş.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi