Kaynakça

Kültürel Belleğin içeriğini zenginleştiren birçok eser bulunmaktadır. Sitemizde kullanılan yazıların kaynakçası aşağıda yer almaktadır.

 • İshak Sunguroğlu- Harput Yollarında: Dördüncü Cilt, İçerik:  Portresi, Coğrafyası, Tarihi, İlim Müesseleleri, Alimleri, Şairleri, Zengin Folkloru, Aile Tarihleri, Adet ve Gelenekleriyle Harput
 • Bahaddin Öğel- Türk Kültürünün Gelişme Çağları:
 • Hilmi Yücebaş- Hiciv ve Mizah Edebiyatı Antolojisi:
 • Lord Kınross- Atatürk- Bir Milletin Yeniden Doğuşu
 • Sedat Veyis Örnek- Türk Halkbilimi Kitabı
 • Şinasi Tekin – Eski Türklerde Yazı, Kağıt, Kitap ve Kağıt Damgaları
 • Hafız Yaşar Okur- Atatürk’le On Beş Yıl- Dini Hatıralar
 • Önder Şenyapılı- Her Sözcüğün Bir Öyküsü Var
 • Tuncer Baykara- Türk Kültür Tarihine Bakışlar
 • İbrahim Agah Çubukçu – Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri
 • Azmi Yüksel, Lütfü Yılmaz – İngilizce Türkçe Arapça Sözlük ( Atasözler ve Deyimler)
 • Yaşar Kalafat – Kuzey Azerbaycan Doğu Anadolu ve  Kuzey Irakta Türk Dini İzleri ( Dini ve Folklorik Tabakalaşma)
 • Ülkü Çelik Şavk – Sorularla Evliya Çelebi
 • İsmail Cem- Türkiye’nin Geri Kalmışlığının Tarihi
 • Türkler Ansiklopedisi
 • Osmanlı Tarihi ve Deyimleri Sözlüğü-Mehmet Zeki Pakalın
 • Erzurum Köy Seyirlik Oyunları ( Doktoro Tezi)- Dilaver Düzgün ( Erzurum 1994)
 • Saim Sakaoğlu- 101 Anadolu Efsanesi
 • Mehmet Önder, Antika ve Eski Eserler Kılavuzu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı