Nedir

Kelam Nedir Kısaca Anlamı

Kelam Nedir, Ne Demek, Anlamı ve Açıklaması

Kelam. Söz, söyleyiş, Allah’ın birliğinden bahseden ilim. Sözcük, Kuran’da; Allah’ın Musa ile konuşması, Allah’a inanmanın koşulları ve İslamiyet anlamında geçmektedir. Yunan felsefesinin ve Yuhanna İncili’nin etkisiyle, süreç içinde, İslam düşünürleri tarafından, Allah’ın sıfatlarından biri olarak kabul edilmiştir. İslamın ilk yıllarında, iman akideleri Kuran ve hadiste anılan delillerle ispat edilmiştir. Sonraları, anlaşılması kolay olmayan ve birbirine benzediği için tefsir ve izahı zor olan ayetlerin açıklanması sırasında anlaşmazlıklar ve tartışmalar çıkmıştır. Bu tartışmalar, İslam düşünürlerini, ayet ve hadisleri açıklarken , akli delillere baş vurmaya itmiştir. Bu çelişme ve tartışmaların sonucu kelam ilmi ortaya çıkmıştır. İmandan gelen akide ve inançları akli delillerle ispat etmeye çalışan kelam ilmi, giderek felsefe ile iç içe geçmiştir.
İbn Haldun’a göre kelam, nakli ilimlerden biridir. Diğer nakli ilimler gibi şeriatı vazeden nakil ve rivayetlere dayanır. Esas ve usulleri öğretilirken akla dayanılmaz, ancak sorunların ayrıntı ve uzantılarını asıllarına bağlamak için aklın yardımına baş vurulur. Nakil olanın, akıl ile açıklanmaya çalışılması imkansızdır. Çünkü, yaratılanlar, Allah’ ın sırlarını kavrayamazlar.
İlahiyatçı felsefeyi savunan ve kelam ilmi ile uğraşan okulların başlıcaları; Mutezile, Eşariye ve Matüzidiye’dir. Bunların içinde ana dalları oluşturan Mutezile, akılcı kelamı savunurken ;Eşariler Ortodoks kelamı savunmuş ve İslam’a sızmış olan İslamiyet dışı unsurlardan dini arıtmaya, din bilincini, din düşüncesiyle uyumlu kılmaya çalışmışlardır. Mutezile, felsefenin elinde bir ölçü olan mantığı, şeriat ilimlerinde de yöntem olarak kullanmaya çalışarak, Allah’ı akılla açıklamaya çalışmıştır. Eşariler ise, insanların işlerini Allah’ın işleri olarak görüp, hiçbir şeyde sebep aramadıkları halde, kelam yöntemini kullanarak bu düşüncelerine ters düşmüşlerdir.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı