Genel KültürTarih

Kerbela Olayı Nedir Kısaca Açıklaması

Kerbela Olayı Nedir Kısaca Açıklaması. Kerbela olayı nerede gerçekleşmiştir? Kerbela olayı İslam tarihini nasıl etkilemiştir? Kerbela olayının sebep ve sonuçları nelerdir

İslamiyetin mezheplere bölünmesine yol açan olay. Muaviye’nin, Ali’nin halifeliğini tanımayarak, kendisinin halife olduğunu iddia etmesi ile başlayan, Ali ile Muaviye arasındaki çekişme, Ali’nin öldürülmesinden sonra da çocukları arasında sürmüştür. Muaviye, oğlu Yezit’i kendi yerine veliaht yapmış, Ali’nin büyük oğlu Hasan’ın da, halifelikten vazgeçmesi üzerine, bu makam Yezit e kalmıştır.Ali’nin diğer oğlu Hüseyin, Yezit’in halifeliğini tanımayıp, kendisinin halife olarak kabul edilmesini isteyince, Medine’den göçe zorlanmış ve Mekke’ ye gitmiştir.

Hüseyin’in halifeliğini kabul eden Kufeliler, onu Kufe’ye çağırmışlar ve destek vaat etmişlerdir. Amcasının oğlu Müslim’i Kufe’ye göndererek, hareketini yerinden öğrenmek isteyen Hüseyin, Müslim’in, Kufe’ye gelerek, eylemin başına geçmesini istemesi üzerine, Mekke’den ayrılmıştır.

Bu arada, Yezit, Küfe valisini değiştirerek yerine Ubeydullah’ı atamış, Müslim’i yakalatarak öldürmüş ve kentte Hüseyin aleyhine bir grup yaratmayı başarmıştır. Durumdan habersiz olarak, Kufe’ye doğru ilerleyen Hüseyin, Kerbela yöresinde, Yezit’in adamlarınca kuşatılmıştır.

Yezit’in halifeliğini kabul etmesi veya teslim olması tekliflerini reddeden Hüseyin, düşmanın Fırat nehri yönünü tutması üzerine, kızgın çöle çekilmek zorunda kalmıştır. Kendisinden ayrılıp, canını kurtarma teklifini reddeden yanındaki birkaç yüz kişi ile çok üstün düşman kuvvetleriyle ümitsiz bir savaşa giren kafile, hasta olduğu için savaşa-mayan Hüseyin’in oğlu Zeynel dışında tümüyle kılıçtan geçirilmiş, Hüseyin’in başı kesilerek, Yezit’e gönderilmiştir (10 Ekim 6 80).

Olayın İslam Tarihi açısından etkileri büyük olmuş, Şii ve Sünnilerin ayrılmalarına, aralarında yüzyıllarca sürecek mezhep kavgalarının başlamasına neden olmuştur.
Şiiler her yıl 10 Muharrem (Ekim)j 4-nü yas tutarak olayı anarlarken, Sünniler de olayı nefretle anar ve her yıl aşure yaparak dağıtır.

Olay, birçok edebi esere de t onu olmuş, nesir ve nazım türünde sayısız örnekler verilmiştir.

Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt Sayfa 2631

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir