Keseri Kendi Tarafına Yont Ne Demek Anlamı

Keseri Kendi Tarafına Yont Toplumumuzda yaygın olarak söylenen bu söz atasözü değildir. Emir niteliğinde söylenirse atasözü olamaz. Fakat her şeyde kendisine bir çıkar çıkarmak isteyen aşırı hırs ve menfaata düşkün insanlar için kullanılan “Hep keseri kendi tarafına yontar” sözü bir deyim olarak kullanılır. Böyle şekliyle doğru bir deyimdir. Veya bir sohbet ve tartışma sırasında kendi düşüncesinin haklılığını devamlı savunan insanlar için bir deyim olarak kullanılabilir.

Yukarıdaki söz günümüzde “Her şeyde kendine muhakkak bir pay çıkarmalı, her şeyi kendi çıkar ve menfaatimize çevirmeliyiz” düşüncesini dile getirirse zararlı bir söz niteliğine bürünür, insanın yaratışı gayesi, yanlız kendisi için değil, diğer insanlara da faydalı . olmasıyla bağdaşır. Hayatta insan, hep kendisi için gayret sarfetmemeli, bilmeli ki bu bu dünya yalnız bir insan için yaratılmamıştır.

Yaratılış olarak irran, “Bencil” dir. Narsizm de denilen bu tutku hayat boyu insanla beraberdir. Zamanla toplumsal yaşantıda kendisine düşen görevlerin ne olduğunu anlar. İnsani erdemlerle, bilgilerle donanarak mükemmelleşir. Çünkü insan hayat boyu tekâmüle muhtaçtır.

Kültürümüzde “Rabbena hep bana” deyimi de, aşırı “Egoist” insanlar için çok kullanılır. Kendisi ihtiyaç ve istek duyduğu kadar, bilmeli ki başkalarının da g kadar ihtiyacı vardır.

Şeyh Sadi Şirazi, “Bostan ve Gülistan’ında” “Fakir bir ekmekle tok, hırs azgını bir cihanla açtır” sözü ile gerçeklere ne kadar güzel parmak basmıştır. Bazı insanların aşırı hırs ve hevesleri olduğu muhakkaktır. İnsan ancak güzel hasletlere sahip olursa olumsuz anlayışlarından uzaklaşabilir.

BENLİK HIRSLARINI İÇİNDE FAZİLET GÜNEŞLERİYLE ERİTENLERE NE MUTLU.