Nedir

Kethüda Nedir Kısaca

Kethüda nedir, kimdir? Kethüda ne iş yapar, görevi nedir, 
Osmanlı döneminde, sivil ve askeri teşkilatta; hemen her sosyal kuruluşun başkanı, başkan yardımcısı ve daha çok baş sorumlusu durumunda olan kişi.
Halk arasında kahya diye anılmıştır. Bu unvan, devlet teşkilatında bazı önemli kadroları da ifade etmektedir, örneğin sadaret kethüdası, kul kethüdası, kapıcılar kethüdası gibi..
Osmanlı devlet teşkilatında XIV. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Görev, yetki ve sorumlulukları, görevin derecesine göre kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir.
Osmanlı idari yapısında kethüdalık görevlileri arasında en yüksek derecede olan sadaret kethüdasıdır. III. Ahmet dönemine gelinceye kadar kethüdaların hiçbir resmi sıfatları olmamış, sadece sadrazamların özel yardımcıları olarak görev yapmışlardır. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın tavsiyesi üzerine, III. Ahmet’in emri ile kethüdalık devlet kadrosuna alınmış, bundan sonra kethüdaların atanmaları ve görevden alınmaları hükümet tarafından yapılmaya başlanmıştır. Kethüda Bey diye de anılan sadrazamlık kethüdaları, onların yardımcıları durumuna gelmişler ve İçişleri bakanı gibi çalışmaya başlamışlardır. II. Mahmut döneminde yayınlanan bir elbise nizamnamesinde, Kethüdalık, beylerbeyliği rütbesinde gösterilmiştir.
1835 yılında kaldırılmış ve yerine Mülkiye Nezareti kurulmuştur. Bir süre sonra da Mülkiye Nezareti, Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı) adını almıştır.
Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt Sayfa 2638

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı