Kimya Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Tarihçesi

Kimya nasıl ortaya çıkmıştır, tarihçesi, bilim adamları ve kimyanın kısaca tarihi

KİMYA. Maddelerin kimyasal özeliklerini ve birbirine etkilerini inceleyen bilim.
Basit maddeler (elementler) doğal ve yapay olarak 110 kadardır. Bunların birleşmesiyle milyonlarca bileşik meydana gelir. Kimya, bu bileşiklerin oluşumunu yöneten kuralları araştırır, bileşiklerin sentez ve analiz yollarını araştırır, ısı, elektrik vb. gibi etkenlerin kimyasal tepkimeler üzerindeki etkilerini inceler.

Kimya bilimi simya adıyla çok eskilerde ortaya çıkmış bir bilimdir. Yalnız, simyacılar kimyasal olayları metafizik nedenlerle açıklamaya çalışırlardı. Simyacıların başlıca amacı diğer madenleri altına dönüştürmek ve hayat iksiri denilen maddeyi bulmaktı. Bu arada insanlar, toprağın pişirilmesi, madenlerin eritilmesi, cam yapımı, bitkilerin mayalandırılması vb gibi kimyasal işlemleri, adını koymadan gerçekleştirmekteydiler.

Kimyanın gerçek bir bilim olarak doğuşu Robert Boyle (1627-1691)’un çalışmalarıyla gerçekleşmiştir. Boyle’un “Skeptical Chemist” adlı kitabının yayınlanmasıyla maddenin incelenmesinde yeni bir çığır açılmıştır. Böyle bu kitabında maddenin, basit temel cisimlerden (elementler) oluştuğunu İleri sürüyordu. XVIII. yüzyıl boyunca* kimyacılar, elementlerin ve bunlardan oluşan bileşiklerin özeliklerini incelemişler, J. Black karbon dioksidin kimyası üzerinde durmuş, Scheele klor, arsenik, organik asitler, gliserin ve oksijeni bulmuş, Cavendlsh suyun bir element değil oksijen İle hidrojenden oluşmuş bir bileşik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Lavoisier ise terazi kullanarak nicel çalışmalar yapan, oksitlenme olayını açıklayan, kütlenin korunumu yasasını bulan ve böylece modern kimya dönemini açan bilim adamıdır.

Kimyadaki ilerlemeler XIX. yüzyıl boyunca da sürmüş, birçok yeni element bulunmuş, element grupları arasındaki benzerlikler ortaya çıkarılmış, Mendeleyev periyotlu dizgeyi düzenlemiş, Dalton, Davy, GayLussac, Avogadro ve Berzelius gibi bilim adamlarının çalışmaları sonucu birleşme yasaları açıklığa kavuşturulmuş, Berzelius, Wohler, Perkin, Fisher, Kekule organik kimyayı geliştirmeye başlamışlardır.

Günümüzde kimya çeşitli dallara ayrılmış çok önemli bir bilim görünümündedir. Ana dal olarak üçe ayrılır:

Anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya.

Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2696