Nedir

Kinikler Okulu Nedir? Hakkında Bilgi

Kinikler okulu nedir, kim tarafından ne zaman kurulmuştur? Kinik fikri ne demek, kinik felsefesi hakkında bilgi.
Kinikler: Antik Yunan’da bir felsefe akımı. Kurucusu, Sokrates’in öğrencisi Antisthenes’tir. Yunanca Kynos’tan köpek anlamına gelen bu isim kiniklere, basit yaşayış biçimleri ve genel kabul gören kuralları bağlı kalmamalarından ötürü verilmiştir, öğretinin diğer üyeleri arasında Thebaili Krates, Sinopeli Diogenes, Korinthoslu Kseniades, Me-nippos ve Onesikritos sayılabilir.
Kinikler, diğer okullardan tümüyle farklı olarak, site devlete karşı olmalarından, sosyal sınıf anlayışını yadsıdıklarından, servet, aile, vatandaşlık bağını önemsemediklerinden İlk Çağ anarşistleri olarak anılırlar. Bilimin yararsızlığının ve elde edilmesinin imkansızlığının ileri sürüldüğü bu öğretiye göre, en iyi, en yüce şey erdemdir, erdem yasa yerine geçer. Kişi, erdemli olmakla, dünya isteklerinden sıyrılıp kendini özgür bir varlık durumuna getirmekle bilgelik niteliğini kazanır. Bilgenin vatanı yoktur, bilge neredeyse vatanı orasıdır. Dünya vatandaşlığını savunan Kiniklerin eşitlikçiliği nihilist (hiççi) bir eşitlik anlayışına dayanır. Toplumsal sınıf farklılıklarına karşı oluşları da eyleme dönüşmemiş, kinizm pasif bir öğreti olarak kalmıştır.
Siyasal düşüncede tuttukları yerin önemi, doğal yaşayış düşünceleri dolayısıyla Sofizm ile Stoacılık arasında bir bağ görevi yapmaları, hatta aşırıya kaçmayan düşünceleriyle Krates”in ileride Hristiyanlığı bile etkileyebilmiş olmasından ileri gelmektedir.
Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2698

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı