Kırkpınar Güreşleri Nerede Yapılır?

Kırkpınar Güreşleri Nerede Yapılır? Kırkpınar Güreşlerinin Yapıldığı İlimiz Hangisidir?

Edirne’nin Sarayiçi yöresinde her yıl haziran ayında yapılan geleneksel yağlı güreşler.

Bu güreşlerin başlangıç tarihi kesin olarak bilinememekte, Türklerin Rumeli’ye geçmelerinden sonra, karakucak güreşinde küçük değişiklikler yapılarak oluştuğu ve gelenekselleştiği sanılmaktadır.

Güreşlerin yapıldığı tarihi Kırkpınar çayırı, Balkan Savaşı sonrası ülke sınırları dışında kalmıştır. Halen Sarayiçi’ nde yapılan güreşlere, Türkiye’nin ün yapmış bütün güreşçileri katılabilmektedir. Bu güreşler, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere beş kategoride yapılmaktadır. Pehlivanlar güreşlere deriden yapılmış kispet ile bütün vücutları yağlanarak katılırlar. Onları halka cazgır tanıtır.

Güreşler, yenişinceye kadar sürer. Bir pehlivanın yenik düşmesi; ayaklarının yukarı kaldırılıp tepesi üstü dikilmesi (çivi yukarı), sırtının yere gelmesi, pes ederek güreşi bırakması, kıçının üstüne veya yanına düşerek sırtının yere değmemesine rağmen göbeğinin meydana çıkacak kadar açılması (açık düşme), ayakları yerden kesilerek rakibi tarafından en az üç adım kucakta taşınması veya ayağından kispetinin çıkması, boydan boya yırtılması ile olur.

Geleneklere göre, pehlivanlar cazgırın duası ile güreş alanına gelirler. Sonra peşreve başlarlar. Bir tür adale yumuşatması niteliğinde olan bu düzenli el ve ayak hareketleri (peşrev) sonunda el sıkışarak elense ile güreşe başlarlar.