Nedir

Kişi Dokunulmazlığı Hakkı Nedir?

Kişi dokunulmazlığı hakkı nedir, kaçıncı madde, ne zaman ortadan kalkar, Kişi dokunulmazlığı hakkına örnek
Kişi Dokunulmazlığı. Kişinin, yasanın belirlediği durum ve şekilden başka bir nedenle yakalanmaması, tutuklanmaması, hapsedilmem eşi ve cezalandırılmaması. İşkence, müsadere, angarya, kişi dokunulmazlığının sonucu olarak yasaktır.
1924, 1961 ve 1982 Türk anayasaları, kişi dokunulmazlığını temel hak ve özgürlükler arasında saymıştır. Bireyin doğmakla kazandığı yaşama, yaşamını sürdürme hakları, kişi dokunulmazlığının ana nedenleridir. İnsanlar sınıfsal veya toplumsal farklılıkları ne olursa olsun, insan olarak doğma onuru nedeniyle, eşittirler. Hakları, kanunlar tarafından eşit olarak uygulanır. Birbirlerine karşı aynı ölçütlerle korunur veya cezalandırılırlar.
Uzun bir toplumsal mücadele sonucu ilk kez, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesinde, kanunun saptadığı ve belirlediği durumlar ve şekiller dışında kimsenin hapis veya tevkif edilemeyeceği ve cezalandırılmayacağı tüm dünyaya ilan edilmiş, insanların hukuksal olarak hür ve eşit olarak doğduklarına yer verilmiştir.
Osmanlı imparatorluğunun hukuksal yapısında, kul olan Osmanlı vatandaşlarının doğal olarak padişah önünde böyle bir hakka sahip olduğundan söz edilemez. I. ve M. Meşrutiyet bu konuda bazı ilerlemeler sağlamış, ancak asıl gelişme cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra gerçekleştirilmiştir.
1982 Anayasası, 17. maddesinde herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğunu, tıbbi zorunluluklar ve kanunların öngördüğü durumlar dışında, kişinin beden bütünlüğüne dokunulmayacağını, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağını, kimsece işkence yapılamayacağını ve eziyet edilemeyeceğini, insan onuruyla bağdaşmayan bir cezaya çarptırılamayacağını veya işlem uygulamayacağını söylemiştir.
Anayasaya göre mahkemelerce veriler ölüm cezalarının yerine getirilmesi yasal savunma durumu, (meşru müdafaa hali), yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü durumlarda meydana gelen öldürmeler, kişi dokunulmazlığının ihlali değildir. Anayasa bu hükümle, genel felsefesi uyarınca, kişi dokunulmazlığı gibi temel hak ve özgürlüklerin arkasına sığınarak, başkalarının kişi haklarını gasp edenlere karşı önlemler alınmasını sağlamak istemiştir.
Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2704

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı