Nedir

Kişi Nedir? Kişi Kime Denir?

Kişi kimdir? Kişi kime denir, hukuk da kişi ne demektir?
Kişi; Medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan. Kişi, hukuksal bir varlıktır. Toplum yaşantısının çeşitli dönemlerinde, kişiye verilen hukuksal anlamlar farklılık göstermiştir. Kapsamı, bazen çok dar, bazen ise çok geniş tutulmuştur. Bazen tanrılara atfedilmiş, bazen de kutsal hayvanların, hatta eşyaların, hakları olduğuna inanılmıştır. Zamanla, yalnız insanın hak ve sorumluluk sahibi olması benimsenmiş, son olarak da insandan başka bazı kurumların ve maddi olmayan, soyut varlıkların da kişilik taşımaları zorunluluğu kabul edilmiştir.
Modern hukuk anlayışına göre kişiler özel ve tüzel olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu ayrımın, hakiki ve hükmi kişi olarak adlandırıldığı da görülür. Özel kişiler, insanlardır. Hukuk sistemi, bütün insanların hak ehliyetine sahip olduklarını kabul ederek, tüm insanları birer kişi olarak kabul etmiştir. Kişilik, medeni haklardan yararlanma ehliyetinin belirtisidir. Bu açıdan, medeni hakları kullanma ehliyeti ile karıştırılmamalıdır. Medeni hakları kullanma ehliyeti, rüştü ve mümeyyiz olmayı gerektirirken, medeni haklardan yararlanma ehliyeti için, doğmak yeterlidir.
İnsan, gerçek, fiziksel bir varlık olduğu için, özel kişi olarak adlandırılmış ve aralarında hiçbir ayrım yapılmamıştır.
Ancak, birçok ülkede ırk ve inanç ayrılığı nedeniyle, medeni haklardan yararlanma açısından, insanlar arasında ayrım yapıldığı, kişilik haklarının bir kısmının tanınmadığı, bazı ülkelerde de, kölelik statüsü sürdürüldüğünden, kişilik haklarının hiç tanınmadığı veya hukuksal kişilikten yoksun olmamalarına karşın, hakları kısıtlanmış, yarı kölelik düzenlerine de rastlanmaktadır. Türk Medeni Kanunu, her kişinin, medeni haklardan yararlanacağını, bu nedenle de yasa çerçevesinde hak ve borç sahibi olmakta eşit olduğunu belirtmiştir.
Tüzel kişiler, ekonomik, mesleki ve toplumsal bazı zorunluluklar nedeniyle varlıkları hukuk sistemince kabul edilmiş, sosyal varlıklardır. Maddi varlıkları yoktur. Ancak, sosyal bir varlıklarının olduğu, kendisini oluşturan insanlardan ayrı bir özelliğe sahip olduğu kabul edilmiştir. Kişiliklerinin, onu oluşturan gerçek kişilerin kişiliği ile bir ilgisi yoktur. Söz konusu olan, bir şirketin, bir derneğin, bir kurumun kişiliğidir. Bu tüzel kişiliğin temsilcisi olan gerçek kişiler ise, kendi kişilikleri ile değil, o tüzel kişiliği temsilen ve onun adına işlemleri yürütürler. Sorumluluk da, bu tüzel kişinin organlarının ve dolayısıyla, o tüzel kişiliğindir.
Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2704

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı