Kışla Nedir? Kışlaların Tarihi ve Gelişimi

Kışla nedir? Askeri kışla ne demektir? Osmanlı devletindeki önemli kışlalar hangileridir? Kışlaların tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgiler.

Kışla: Birliklerin barınması amacıyla kurulan büyük yapı, barınak ya da bunların toplu olarak bulunduğu arazi. 2. Kışla komutanı, kışla bölgesinde bulunan en büyük rütbeli ve kıdemli birlik komutanı.

Kışlaların Tarihi ve Gelişimi

Osmanlılar’da Yeniçeri Ocağı’nın kurulmasından sonra, askerler “oda” denilen kışlalarda barınırlardı. İstanbul’un alınışına değin Bursa ve Edirne’de kışlalar vardı. Fetih’ten sonra acemi oğlanları, topçular kışlası yapıldı. Ayrıca Şehzadebaşı semtiyle Aksaray Et Meydanı’nda iki yeniçeri kışlası inşa edildi. Bu kışlalar daha sonra “eski odalar” ve “yeni odalar” adıyla anıldılar. Genellikle tek katlı ve ahşap olan bu kışlalar, zamanla çıkan yangınlar yüzünden (1633 Cibali, 1660 Ayazma kapı ve 1717 yangınları) hasara uğradı ve yeniden yapıldı. Selim III döneminde Nizamı cedit ordusunun barınması için Selimiye kışlası yaptırıldı. Mahmut ll’nin Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmasından sonra İstanbul’da bulunan Yeniçeri kışlaları topa tutularak yok edildi. Selim III döneminden başlayarak ordunun yeniden düzenlenmesi amacıyla girişilen yenileştirme çabaları sırasında Rami, Gümüşsüyü, Maçka, Taşkışla, Taksim (günümüzde park yeri), Beyazıt’ta (günümüzde İstanbul Üniversitesi) kışlaları yapıldı.