Nedir

Kıymetli Evraklar Nelerdir? Konşimento Kıymetli Evrak Mıdır?

Kıymetli Evraklar Nelerdir? Konşimento kıymetli evrak mıdır?
Kıymetli Evrak: Oluşturduğu haklar, senetten ayrı olarak ileri sürülmeyen ve devredilemeyen belge. Ticaret Kanun’unun 557. maddesinde kıymetli evrak şu şekilde tanımlanmıştır.Kıymetli evrak, öyle bir senettir ki, bunlarda mündemiç olan hak, senetten ayrı olarak dermeyan edilemediği gibi, başkalarına da devredilemez. Bu tür belgelerde hakkın istenebilmesi için senedin sunulması ve hakkın devredilebilmesi için de senedin devri gerekir.

  • Kıymetli evrak, temsil ettiği haklar açısından hisse senetleri, alacak senetleri ve emtia senetleri olarak üçe ayrılır.
  • Hisse senetleri, anonim ortaklık sermayesindeki payı temsil eder.
  • Emtia senetleri, eşya üzerindeki mülkiyet ve rehin haklarını belgeler.

Bazı senetler mülkiyet hakkını, bazıları rehin hakkını, bazıları ise her iki hakkı da birlikte içerir. İki hakkı birlikte taşıyan senetlere örnek olarak taşıma senedi ve konşimento gösterilebilir. Makbuz senedi mülkiyet hakkını, varant ise rehin hakkını gösterir.
Alacak senetleri, İse alacak hakkını temsil eder. Başlıca alacak senetleri çek, poliçe, bono ve tahvillerdir.
Kıymetli evraklar, devredilme açısından da nama, emre ve hamile yazılı olarak üçe ayrılır. Nama yazılı senet!, Ticaret Kanunu; “Belli bir şahsın namına yazılı olup da onun emrine kaydını ihtiva etmeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tür senetlerde hak, senedin teslimi ve temlik beyanı ile devredebilir.
Ticaret Kanunu emre yazılı senedin tanımını da şu şekilde yapmıştır: “Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak emre yazılı senetlerdendir.” Bu tür senetlerin nama yazılı şekle dönüştürülebilmesi için senede “emre yazılı değildir” veya “ciro ile devredilemez” şeklinde bir ibare konulması gerekir. Bu tür senetlere örnek olarak poliçe, bono, çek, makbuz senedi ve varant verilebilir. Bu senetler ciro ve senedin teslimi ile devredilebilir. Ticaret Kanunu’na göre; senedin metin veya şeklinden, hamili kim ise, o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamile (hamiline) yazılı senet sayılır. Bu tür senetlerde hakkın devri için senedin teslimi yeterlidir. İpotekli borç ve irat senetleri, tahviller, hisse senetleri, milli piyango biletleri bu tür senetlerdendir.
Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2681

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı