TiyatroGenel Kültür

Klasik Tragedya Özellikleri Nelerdir?

Hayatın acıklı yönlerini kendine özgü kurallarla sahnede göstermek, ahlak, erdem örneği vermek amacıyla yazılmış manzum (şiir biçiminde) tiyatro yapıtlarıdır.

Klasik Trajedinin Özellikleri

• Konular tarihten ve mitolojiden seçilir.
• Kişiler; tanrı, tanrıça ve soylulardır.
• Kötü, bayağı söz ve söyleyişler yoktur.
• Seçkin bir üslupla, manzum olarak yazılır.
• Oyun ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.
• Kişiler arasındaki dövüşme, yaralama ve öldürme gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez; bu olayları haberciler aktarır.
• Zaman, yer, olay birliğine uyulur. Bir olay, aynı yerde bir günde geçebilecek biçimde düzenlenir. Buna üç birlik kuralı denir.
•İnsanoğlunun hırslarını, kavgalarını gösterir; çoğu, felaketli sonuçlara bağlanır.
• Birbiri ardınca süren koro ve diyalog bölümleri vardır.
• Trajedi türünün ilk temsilcileri; Eski Yunan edebiyatı sanatçıları ‘tir.
• 17. yüzyılda yaşamış olan Fransız edebiyatı sanatçıları
ve de önemli trajedi yazarlarıdır.