Nedir

Kolektivizm Nedir? Ne Demek? Özellikleri

Kolektivizm nedir, ne demek, hakkında bilgi. Kolektivizm özellikleri nelerdir,
Toplum içinde birlikte yaşamayı ve hareket etmeyi amaçlayan, insanların ihtiyaçlarının ve üretim vasıtalarının halkın menfaatine yönelik kullanılmasını amaçlayan ekonomik teori.
Bu görüş, ihtiyaca göre ücreti ve fazla malların ihtiyacı olanlara verilmesini amaçlar. Ona göre her şey toplumun malıdır ve toplum içinde yaşayan herkes buna uymak zorundadır. Ferdin mülkü yoktur. Malların fert fert değil, toplum olarak tek elden işletilmesi gerekmektedir. Üretim vasıtaları toplumun malı olduğu için ortaklaşa kullanılmalıdır. Bu sistemde ferdin kendisi için değil, toplum için üretime katılması esastır.
Ferdin gücü ve teşebbüsü değil, toplumun faaliyeti önemlidir. Bu sebeple kolektivizm ferdiyetçiliğe dayanan kapitalizmin ve ferdiyetçi sistemlerin aksine gelişen toplumsal bir harekettir. Kapitalizme tepki olarak doğmuştur. Amacı yeni bir toplum modeli oluşturmaktır. Tüketici talebini değil, ihtiyacı göz önünde tutar. Ekonomide mülkiyet ortaklığını, siyaset ve yönetimde eşitliği amaçlar. Ana ilkesi kâr ve toplumsal menfaate dayalı ilerlemedir. Bu yönüyle kolektivizm özel bir menfaat ekonomisi değil, bir ihtiyaç ekonomisidir. Kamu yararına güdülen bir ideoloji hareketidir.
Kamu hakları ve üretim tüketim konusunda merkezi otoriteyi ilke edinir. Mülkiyetin sahibi fertler değil, devlet olduğu için bu otorite onun en tabii hakkıdır. Fakat bu otorite, devlet içerisinde planlayıcı ve teknokrat idareci bir sınıfı oluşturduğu için imtiyazlı bir yönetim aşamasını beraberinde getirmiştir. Kolektivizmin, tek düze bir tatbikatı ve görüntüsü yoktur. Kolektivizm, bir sistem olduğu için, değişik siyasal yapılar onu kendilerine göre yorumlamışlar ve benimsemişlerdir. Batılı sosyal demokrasinin kolektivizm anlayışı ile sosyalist görüşü esas alan Sovyet idaresinin ve Çin yönetim inin kolektivizm anlayışları birbirinden çok farklıdır. Farklı kesimlerde ve toplumlarda değişik şekillerde uygulama esnekliği göstermiştir. Söz gelimi İngiliz kolektivizmi Sovyet ve Çin modellerinden farklı bir yapı arz etmektedir. Bu kolektivizm kaynağını İngiliz Fabian toplumcularından almıştır. Bugün kolektivizm, içinde bulunulan toplumun geleneklerine, yapısına ve siyasal yapısına göre yorumlanıp, uygulanmaktadır.
Temel Britannica Cilt 4 Sayfa 2722

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı