Nedir

Komedi Nedir? Komedi Türleri Nelerdir?

Komedi Nedir? Komedi Türleri Çeşitleri Nelerdir? Komedinin tarihi hakkında kısaca bilgi.
Komedi: İnsanların, olayların ve bunların yarattığı durumların gülünç yanlarını işleyen oyun. Düz yazı veya nazım biçiminde yazılır. Seyirciyi güldürmeyi amaçlar. Bunu sağlamak için kişiler gülünç duruma sokulabilir, gelenek ve göreneklerle alay edilebilir. Komedinin tür olarak alanı geniştir. Klasik tür yanında fars, tuluat, skeçler de komedi alanına girmektedir.
Başlıca komedi türleri şunlardır:
* Karakter komedisi: İnsan karakterinin daha çok gülünç taraflarını işleyen komedilerdir. Moliere, Shakespeare bu türün örneklerini vermiştir.
* Töre komedisi: Toplumun gülünç taraflarını işler. Gogcl ile Şinasi töre komedisinin örneklerini veren sanatçılardandır.
* Entrika komedisi: Başlıca amacı güldürmek olan komedidir, bunlara daha çok vodvil adı verilmektedir.
Komedi, Eski Yunan ürünüdür. Diyonizos törenlerinin içkili alay ve türkülerle karışmasından doğmuştur.
Bağbozumu sırasında komos alayları düzenlenirdi. Halk değişik kılıklara girer, şarap içer, taşkınlıklar yapardı. Bu arada üreme ve bolluk tanrısı Phales’in simgesi olarak yapma bir phollas (erkeklik organı) taşınır, türküler söylenirdi. Komedi işte bu törenlerden ve komos türküsü anlamında ve komedya adıyla doğmuştur.
Aristophanes’in Kurbağalar, Kadın Adı eserleri ilk komedi örnekleridir. Menandoros’un komedileri ise salon komedilerine kaynaklık etmiştir. Roma’da Livius Andrcnicus bu türün örneğini vermiş, Plautus ile Terentius’un eserleri ise çağlar sonra Shakespeare ile Moliere’i etkilemiştir. Orta Çağ’da din piyesleri dışında komedi yazılmamış, tür Rönesans ile yeniden gelişmiştir.
Komedya terimi, ilkin sonu iyi biten hikaye anlamında iken sonradan güldürücü nitelikteki sahne eseri anlamını- kazanmıştır. Bazı edebiyatlarda ise daha geniş anlamda kullanılmıştır.
Türk edebiyatında, bugünkü anlamda komedi Tanzimat döneminde başlar, önceki dönemlerde var olan komedi farklı ve geleneksel nitelikler taşımaktadır. İlk örnek Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir. Daha sonra Batı komedisinin çeviri ve adaptasyonları görülmüş, vodviller rağbet görmüştür. Ali Bey ile Ahmet Vefik Paşa bu tür komediler hazırlamışlardır. Cumhuriyet dönemi Türk komedisi, hafif komedi, vodvil, müzikli tiyatro ve sosyal eleştiri alanlarında verilen örneklerle gelişmiştir.
Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2730

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı