Konar Göçer Topluluklarda Çuval Kullanımı

Konar göçer yaşam sürdüren topluluklarda çuvalın ayrı bir önemi vardır. Evin her türlü gereksinimini taşıma, yiyecekleri depolama yanında, çadırlarda iç mekânın bölümlenmesinde de kullanılır.

Anadolu’nun çeşitli yörelerinde konar göçer bir yaşam sürdüren Yörükler’in basit el tezgâhlarında zili, cicim, kilim, sumak teknikleriyle dokudukları çuvallar ilgi çekicidir. Bunlar, içine konacak malzemenin türüne göre pamuk ipliği, kıl ya da yünden dokunur Yörük çuvallarının en ilginç yönünü oluşturan motifler, doğal boyalarla boyanmış İpliklerle yapılır.

Çuvallar kullanıldıkları yere göre çeşitli adlar alırlar, içine giyeceklerin konduğu çuvallara sırt çuvalı ya da esvap çuvalı denir Bunlar yastık olarak da kullanılır. Keçi kılından sık bir biçimde dokunan yağ, peynir çuvalları toplu çuval adıyla anılır. Bulgur, makarna, dövme türü yiyeceklerin konduğu çuvallaraysa yoz çuval ya da kıl çuval denir. Bunlar kıldan dokunmuş pek sık olmayan çuvallardır.

Un çuvalları genellikle pamuk ipliğinden ve çok sık dokunmuştur, bir yüzü motiflidir. Öteki çuvallarda motifler dikineyken, un çuvallarının motifleri eninedir. Yörük çuvalları üzerlerindeki desene göre de kırkbudak, alyanak, karaburun vb. adlar alırlar. Çarpana dokuma tekniğiyle dar şeritler halinde dokunup birleştirilerek yapılan çuvallar da vardır. Bunlar daha çok giysi çuvalı olarak kullanılır

İlgili Makaleler