Nedir

Konfederasyon Nedir, Nasıl Kurulur, Devletleri

Konfederasyon nedir, ne demek (kısaca) Konfederasyon nasıl kurulur, devletleri kimlerdir.
Kendi hükümetlerini muhafaza etmek koşuluyla genel bir iktidarın yönetimini benimseyen devletlerin kurduğu birlik.

Konfederasyon Hakkında Bilgi.

Latince ittifak anlamına gelen foedus sözcüğünden türemiştir. Fransızcası “confederation” olup, birlik, ortaklık anlamındadır.
Konfederasyonda bulunan devletler, iç ve dış işlerine ilişkin bağımsızlıklarını, muhafaza ederek ayrı ayrı kişilikler olarak hareket eden ve bu hareketlerindeki hürriyetleri ancak aralarında anlaştıkları sözleşme hükümleriyle sınırlanan bir siyasi topluluk oluşturarak örgütlenmişlerdir. Bu örgütlenme tipine bugün var olan bir örnek gösterilmemesine rağmen, bazı devletler tarihlerinin başlangıcında böyle bir örgütlenme sisteminden yararlanmışlardır.
Sistemin ayırt edici özelliği, üye devletlerin egemenliklerini muhafaza etmeleri ve konfederasyon hükümetinin de dış ilişkileri yönlendirmek amacıyla kurulmuş merkezi bir ortak örgüt olmasıydı. Uygulamada ise, bu örgütlenme, ise devletlerin her birinin egemen olması nedeniyle, antlaşma olarak nitelenebilecek bir anlaşmaya dayanıyor ve üyelerin keyfine göre değiştirilebiliyor veya bozulabiliyordu. Sistemde, merkezi hükümet esas olarak, hemen hemen bütün kararların üye devletlerin oy birliğiyle alındığı bir koordinasyon örgütünden meydana gelmiştir.
Konfederasyonda bilinen anlamda merkezi bir yasama organı yoktur. Kongre ya da diyet meclisi bir çeşit diplomatik konferans meclisi idi. Bunun yanında, konfederasyon merkez organlarının birer fert olarak vatandaşlara sözünü geçirecek bir yetkisi ve gücü, dolayısıyla bir gelir ve askeri kaynağı bulunmamaktaydı. Bu nedenledir ki, konfederasyonlar, genellikle kısa ömürlü oluyor, üye devletlerin ayrı birimler halinde ayrılmasıyla veya aralarında federasyonlar oluşturmalarıyla sona eriyordu.
Tarihte konfederasyonların başlıcaları şunlardır: Atina konfederasyonu veya pelos Birliği (MÖ 477-404), İkinci Atina konfederasyonu (Mö 378-338), Ren konfederasyonu (1806-1813), Alman (Cermen) konfederasyonu (18151866), Kuzey Almanya konfederasyonu (1866-1871), İsviçre konfederasyonu (1815-1848), Amerika Birleşik Devletleri konfederasyonu (1778-1787).
Ayrıca çeşitli ortaklıkların kümeleşmesi de, konfederasyon adıyla olabilmiştir. Bunlar genellikle sendikalardır. Bunlar arasında dışarıdan, Milletlerarası Hür Sendikalar Konfederasyonu (CİSL); ülkemizde Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu örnek verilebilir
Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2735

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı