Güncel

Kongre Nedir? Nasıl Yapılır? Hazırlıklar

Kongre nedir, ne demek, anlamı. Kongre nasıl yapılır, çeşitleri nelerdir, Kongre hakkında kısaca bilgi.

KONGRE. Kurultay. Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı.

Bir kuruluşun, önemli sorunların genel olarak görüşmek, çeşitli fikirlerini değerlendirerek, yeni yönetim birimlerini ve yöneticilerini seçmek üzere yaptığı toplantıya kurultay denilir. Aynı anlam, kongre, genel kurul, genel kongre sözcükleri ile de karşılanmaktadır. Bu açıdan, bir derneğin, bir siyasal kuruluşun, bir şirketin, yöneticilerini seçmek amacıyla, tüm üyelerinin katılımıyla toplanan, ana karar organıdır. Medeni Kanun, genel kurulu, derneğin en yüksek organı olarak kabul etmiş ve toplantıya çağrılma yöntemlerinin, dernek tüzüğünde belirlenmesini öngörmüştür.

Dernekler Kanunu ve Siyasal Partiler Kanunu, genel kurulun iki yılda bir yapılmasını zorunlu tutmuştur. Ticaret Kanunu ise, bu süreyi bir yıl olarak düzenlemiştir. Ayrıca, dernek, şirket ve partiler, yasalarında belirtilen durumlarda, olağanüstü kongreye de gidebilirler.

Sivas ve Erzurum kongrelerinde olduğu gibi kongre, bir konuda karar almak amacıyla, çeşitli delegelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ulusal bir kurul olabilir. Bunlar, dernek, şirket ve partilerden farklı olarak herhangi bir kuruluşun karar organı veya bir organı durumunda değillerdir. Günün şartları sonucu ortaya çıkmış ve belirli bir işlevi yerine getirmek, karar alma boşluğunu doldurmak ve halkın katılımını sağlamak amaçlarına yönelmişlerdir. Bu nedenle, halkı etkileyebilecek, çevresi geniş ve yöresinde sevilen kişilerin delege olmasına özen gösterilmiş ve delegeler yerel yöneticiler tarafından seçilmiştir.

Uluslararası alanda, yaptırım gücünü artırmak ve birçok ülke karara katıldığı için, ülkeleri alınan kararlara uymaya zorlamak amacıyla yapılan uluslararası toplantılara da kongre denilir. Genellikle büyük bir savaşın ardından galip ve mağlup devletlerin aynı masaya oturduğu kongrelerde galipler, mağluplara istediklerini kabul ettiren antlaşmalar İmzalatmış, dünya haritası yeniden çizilmiştir. Ağır şartlar içeren bu tür kongreler (Paris, Viyana vb) daha sonraları konferans olarak adlandırılmışlardır.

Amerika Birleşik Devletlerinde, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun birleşik toplantısına da kongre denilir. Kongre, Birleşik Devletlerin en büyük yasama organıdır. Amerikan sisteminin özelliği içinde, yürütme ve yasama, fren – denge sistemi olarak adlandırılan, başkanın ve yasama organının kararlarının, karşılıklı denetimine tabi tutulmuşlardır. Başkana, kongrenin aldığı kararları veto etme yetkisi tanımış, veto edilen kararların yeniden kabul edilmesi için ise, kongrede üçte iki çoğunluk aranmıştır. Birleşik Devletleri, diğer ülkelerde temsil edecek büyük elçilerin atanması için ise, başkanın gösterdiği adayı senatonun onaylaması zorunlu tutulmuştur.
Kongreyi oluşturan Temsilciler Meclisi, her eyaletin nüfusuna göre belirlenen sayıda temsilciden, senato ise her eyaletten seçilen iki temsilciden oluşur.

Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt Sayfa 2737

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir