Nedir

Konjonktür Nedir? Konjonktür Ne Demek Anlamı

Konjonktür nedir? Konjonktür ne demek, sözlük anlamı. Konjonktür hakkında bilgi.
Konjonktür; Bir ülkenin ekonomik durumunu belirleyen bütün etken ve unsurlar.
Latincede bağlantı anlamındaki juncture sözünden gelmektedir. Birçok nedenlerin birbirlerine bağlı olarak meydana getirdikleri ekonomik dalgalanmaları dile getirir. Bu dalgalanmaların bütününe ise konjonktür hareketleri denilir. üretimle tüketim alanında, istemle sürüm alanında birbirlerine bağlı olan değişmeler bu hareketler arasındadır. Konjonktür hareketlerinin gerçek nedeni üstünde görüş birliği yoktur. Ancak, bunun piyasa ekonomilerinde ortaya çıktığı ve onun bir sonucu olduğu da bir gerçektir. Bu hareketlerin en önemlisi bunalımlardır. Bunlara Piyasa ekonomilerinde konjonktürel bunalımlar denilir.
Ekonomik koşullar, sürekli değişmektedir. Refahın ardından panik ve çöküntü gelmekte, ulusal gelir, çalışabilme, üretim azalmakta, bir noktadan sonra ise canlanma başlamaktadır. İyileşme, yavaş veya hızlı olabilir, refah düzeyi uzun ve sürekli bir istem, bol çalışma, yükselen fiyatlar ve yükselen yaşam düzeyine yol açabilir.
Konjonktür dalgalanmaları, gösterdikleri düzensizlikler ve birden ortaya çıkışları bakımından salgın hastalıklara, hava değişmelerine ve bir çocuğun ateşindeki değişikliklere benzetilebilir
Kar yağınca odun fiyatlarının artması veya akaryakıt sıkıntısı çekilmesi gibi mevsimlik dalgalanmalar, savaş ve kuraklık gibi nedenlerden doğan geleneksel dalgalanmalardan ayrılan ve eğitimsel açıdan nitelikleri açık olduğu halde, piyasa ekonomisi açısından gerçek nedenleri bilinemez sayılan konjonktür dalgalanmalarıdır.
Bu dalgalanmalar dört devreye ayrılır.
Gelişme, gerileme, bunalım ve düzelme.
Konjonktür kuramları piyasa ekonomisi ve planlı ekonominin bakış açısıyla iki karşıt düşünce düzeyinde ileri sürülmüştür. Planlı ekonomi açısından konjonktür hareketlerinin nedeni, kapitalizmin, üretimin büyük ölçüde ve zorunlu olarak gelişmesiyle tüketimin zorunlu olarak daha sınırlı gelişmesi arasındaki çeliş kişidir. Piyasa ekonomisinin üretim yapısı gereği her an biraz daha genişlemek zorundadır, bu genişleyen üretim zorunlu olarak aynı oranda genişleyen bir tüketimle karşılanmak ister. Oysa,bu mekanizmanın zorunlu genişlemesi, tüketimi zorunlu olarak kısar, sermaye birikip çoğaldıkça çalışan insanlar yoksullaşır. Bu çeliş ki tüketilemeyen üretim zorunlu olarak bunalımı ortaya çıkarır. Bütün bunalımların son nedeni, piyasa üretiminin mekanizmalarını geliştirme eğilimi karşısında tüketicilerin satın alma gücünün düşüklüğü ve sınırlı tüketebilmeleridir.
Konjonktür hareketleri piyasa ekonomisi açısından ise analiz edilir. Çok üretim ve az tüketim kuramına göre, ulusal gelirin gereği gibi dağılmaması dalgalanmalara yol açar. Gelirin büyük bölümü sermaye sahiplerinde toplanınca çok üretim ve az tüketim gerçekleşir. Konjonktür hareketlerinin gerileme ve bunalım devrelerinde ve bu hareket nedeniyle gerçekleşen işsizliğe de konjonktürel işsizlik denilir ki,piyasa üretiminin zorunlu sonucu olan asıl işsizlik de budur.
Piyasa ekonomisinde üretim hacmi ile ulusal gelir dağılımını etkilemek amacıyla yapılan planlama işlem ine kon-jonktürel plancılık adı verilir ki,bu deyim de ekonomik yapı değişikliği amacını güden yapısal plancılık deyimi karşılığında kullanılır.
Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2739

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı