Nedir

Konkordato Nedir Nasıl Uygulanır

Konkordato nedir, ne demek, hukuktaki anlamı nedir? Konkordato nasıl uygulanır, konkordato şartları nelerdir?
Konkordato. Zorunlu anlaşma. Dürüst borçluların önerip, en az üçte iki alacaklısının kabulü ile ve ticaret mahkemesinin onayıyla ortaya çıkan bir anlaşma olup, alacaklılar, alacaklarının bir kısmından vazgeçerler ve borçlu da konkordatoda kabul edilen alacağın belli yüzdesini ödeyerek borcundan kurtulur.
İflas etmiş bir borçlu, alacaklıları ile konkordato sözleşmesi yaptığı gibi iflas etmemiş borçlular da bu yolu kullanabilirler.
Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlu, yetkili icra tetkik merciine bir dilekçe ile başvurur. Bu dilekçede konkordato ile ilgisi kurulacak alacaklılara olan borçlarını ne oranda, ne zaman ve ne biçimde ödeyeceğini bildiren bir liste verir. Bu dilek ile karşılaşan kurum, borçluyu dinledikten sonra alacaklıları zarara sokmak kastının bulunup bulunmadığını, borçlunun dürüstlüğünü, ödeme gücünün toplam borcun % 50’sini ödemeye yetip yetmediğini kendiliğinden araştırır. İncelemesi sonucunda konkordato koşullarının varlığına inanırsa, borçluya iki aylık bir süre ve malların gözetimi için bilgili ve deneyimli bir komiser atar.
Merci, bu konkordato süresini ilan eder, ilgili yerlere bildirir. Bu süre içinde borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmaz, başlamış takipler durur. Borçlu, komiserin gözetimi altında çalışmalarını sürdürür, ancak rehnetmek , taşınmaz satmak, ipotek yapmak, kefil olmak, karşılıksız bağışlamalarda bulunmak gibi işlemleri yapamaz. Komiser izin verse bile bu işlemler geçersizdir. 20 gün içinde alacaklılar toplantıya çağrılırlar. Komiser başkanlığında yapılan toplantıya bütün alacaklılar katılabilirler, borçlu da hazır bulunur ve konkordato ödeme planı görüşülerek imzalanır. Alınan kararı on gün içinde imzalamak da mümkündür.
Konkordatonun kabulü için alacakların üçte ikisine sahip olan ve alacaklıların üçte ikisini oluşturan bir çoğunluk tarafından imza edilmesi gerekir. Ancak, konkordatoyu onaylamayan alacaklı, ortak borçlulara, borçlunun kefillerine ve borcu üstlenenlere karşı bütün haklarını korur. On günün sonunda bütün belge ve bilgiler komser tarafından mahkemeye sunulur. Zaten konkordatonun bütün alacaklılar açısından bağlayıcı olabilmesi için mahkemenin onayı gerekmektedir.
Mahkeme, şu koşulların gerçekleşmesi sonucunda konkordatoyu onar: Borçlu dürüst olmalı yani alacaklıların zararına olarak doğruluk dışında hafiflikle işlem yapmamış olmalıdır. Borcun en az yarısını ödeyecek gücü ve alacaklılara ödeme konusunda yeterli güvence göstermiş olmalıdır. Alacaklı sayısı ve alacak miktarı bakımından üçte iki çoğunluğu sağlanmış olmalıdır. Mahkemenin onayı ile konkordato sözleşmesi kurulmuş olur, borçlu malları üzerinde özgürce işlem yapabilir. Onaylanan bu konkordato bütün alacaklılar için zorunludur^ yani imza vermeyen alacaklıyı da bağlar, ödeme konusunda anlaşılan alacaktan geriye kalan bölüm için bir istemde bulunulamaz.
Büyük Kültür Ansiklopedisi 7 Cilt 2739

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı