Nedir

Konsolos Nedir Görevleri Nelerdir

Konsolos kimdir, nedir, ne demek, Konsolos nasıl atanır, nasıl olunur? Konsolosun görevleri nelerdir
Konsolos Nedir Kısaca; Bir devletin diğer bir devletin şehirlerinde ve özellikle limanlarında bulundurduğu, daha çok ekonomik amaçlı görevleri yerine getiren resmi memur.
Ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, yeni ilişkiler kurmak ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirmek ve bağlı bulunduğu ülkenin uyruklarının yararlarını korumak üzere temsil sıfatları olmadan çalışırlar.
Konsoloslar, diplomatlardan farklı olarak kendilerini atayan devleti bulunduğu devlet huzurunda temsile yetkili değildirler. Bu nedenle ilke olarak atanmaları diğer devletin tanımasıyla tamamlanmaz. Her devletin konsolosları kabul ödevi olduğu gibi bunların kabulünü red veya sayılarını sınırlama yetkisi de vardır. Her devlet, kendine ve o devletle olan ekonomik sosyal iliş kilerine göre konsolosluklar kurar.
Konsoloslar, meslekten konsoloslar ve fahri konsoloslar olarak iki türdedir. Meslekten olanlar her devletin kendi yasal düzenlemelerine göre bu mesleğe hazırlanmış resmi memurlardır. Fahri konsoloslar ise bir devletin yabancı bir ülkede bulunan, oraya yerleşmiş uyruğundan seçtiği kişilerdir.
Devletler, diğer devletle olan ilişkilerin bütününe göre konsolosluk kuracaklarından bu az geliştiği yerlerde fahri konsolos bulundururlar. Konsolosları hükümet adına Dış işleri Bakanlığı atar. Bunlar, görevlerini belirli bir bölgede yerine getirirler. Konsolos, atandığı ülkeye özel bir güven mektubu ile gelir.

Konsolosların Görevleri Nelerdir?

Konsoloslar, başlıca şu görevleri yaparlar: Uyruklarının haklarını korur, girişecekleri ilişkilerde onlara yardım ederler. Görevde bulundukları ülkenin ekonomik imkanlarını hükümete ve özel girişimcilere bildirir, bilgi sağlarlar. Kişileri ilgilendiren özel idari görevleri de yaparlar. Pasaport ve vize vermek, gerekli kağıtları onaylamak, noterlik işleri yapmak ve uyrukları evlendirmeye yetkilidirler.
Konsoloslar, belli süreyi aşmayan suçlarından dolayı tutuklanamaz. Konsolosluk binasının dokunulmazlığı söz konusudur. Resmi işlerden dolayı yargılanamazlar. Bazı gümrük vergi ve harçlarını ödemezler. Konsolosluk görevi; gönderen devletin geri çağırması, konsolosu kabul eden devletin güvenilmez kişi ilan etmesi, her iki devletin karşılıklı olarak konsoloslarını geri çağırmalarıyla sona erer.
Konsolosluk görevi sona erdiğinde, devletin çıkarlarını üçüncü bir devlet gözetebilir. Fakat, konsolosluk ayrıcalıkları sona erer.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı